אס המטבעות

כל הזכויות שמורות לאורי רז

אס המטבעות
חבילת הריידר
אס המטבעות
חבילת ה Thoth
אס המטבעות
חבילת השחר המוזהב
אס המטבעות, חבילת הריידר. אס המטבעות, חבילת ה Thoth. אס המטבעות, חבילת השחר המוזהב על-ידי אלית אבני.

בחבילת הריידר משמעות הקלף היא שביעות רצון מליאה, אושר, אקסטזה, מהירות מחשבה, וזהב. משמעות הקלף הפוך היא הצד הרע של העושר, טפשות, והון רב. בכל מקרה הקלף מראה על שפע חומרי המספק את צרכיו של בעליו בנוחיות, כאשר השפע טוב לבעליו כאשר הקלף ישר ולרעתו כאשר הקלף הפוך.

בקלף מחבילת ה Thoth של קראולי המטבע מוקף בכנפיים ומעגלים אחד בתוך השני. בעוד ברוב השיטות נתפס יסוד האדמה כפאסיבי וקבוע, קראולי ראה בו דינאמיות, חיים, והתחדשות. הכנפיים מסמלות את התנועה בקלף - המטבע, יסוד האדמה, יכול לעוף בקלילות כציפור, להיות דינאמי כיסוד האוויר. המעגלים באים להראות את האנלוגיה בין האטום - החלק הקטן ביותר של החומר - למערכת השמש. כפי שכוכבי הלכת מקיפים את השמש ונמצאים בתנועה מתמדת, כך גם האלקטרונים באטום מקיפים את גרעינו ונמצאים בתנועה מתמדת, סמל לכך שהחומר הוא דינאמי בבסיסו. מבנה קלפי החצר של השחר המוזהב משקף זאת גם כן - הנסיכה, יסוד האדמה, הופכת למלכה, יסוד המים, ה'מעוררת' את המלך, יסוד האש, במעגל פוריות.

בחבילת ה Thoth משמעות הקלף היא כניסתם לפעולה של כוחות האדמה.רשימת מקורות
  1. דף מבוא לקלפי החצר.

  2. The Pictorial Key to the Tarot, by Arthur Edward Waite.

  3. The Book of Thoth, by Aleister Crowley.

  4. Book T, by Mathers.חזרה לאינדקס דפי הפרשנויות