אס המטות

כל הזכויות שמורות לאורי רז

אס המטות
חבילת הריידר
אס המטות
חבילת ה Thoth
אס המטות
חבילת השחר המוזהב
אס המטות, חבילת הריידר. אס המטות, חבילת ה Thoth. אס המטות, חבילת השחר המוזהב על-ידי אלית אבני.

בקלף מחבילת הריידר על הענף עשרה עלים, המסמלים את עשרת הספירות שבעץ החיים. משמעות הקלף: כוח טבעי, עוצמה, מהירות, מאמץ, אנרגיה.

בחבילת ה Thoth משמעות הקלף מהות יסוד האש, האנרגיה האלוהית הקדומה מתבטאת בחומר בצורה שטרם התגבשה כרצון.רשימת מקורות
  1. The Pictorial Key to the Tarot, by Arthur Edward Waite.

  2. The Book of Thoth, by Aleister Crowley.

  3. Book T, by Mathers.חזרה לאינדקס דפי הפרשנויות