שני גביעים

כל הזכויות שמורות לאורי רז

שני גביעים
חבילת הריידר
שני גביעים
חבילת ה suprafino
שני גביעים
חבילת ה Thoth
שני גביעים
חבילת השחר המוזהב
שני גביעים, חבילת הריידר. שני גביעים, חבילת ה suprafino. שני גביעים, חבילת ה Thoth. שני גביעים, חבילת השחר המוזהב על-ידי אלית אבני.

בקלף מחבילת הריידר נער ועלמה נשבעים זה לזה. הם משיקים את גביעיהם, כשמעליהם המטה של הרמס, כשבין הכנפיים ראש אריה (סמל לשמש). משמעות הקלף היא אהבה, תשוקה, ידידות, קירבה, איחוד, הבנה, סימפטיה, ויחסים שבינו לבינה.

בחבילות שונות מופיע בין הגביעים עיטור של צמח פורח, שבצדדיו ראשים של חיות (דגים בחבילות צרפתיות, ציפורים בחבילות שוויצריות, או אריות בחבילות איטלקיות - כדוגמאת הקלף מחבילת ה suprafino). המטה עם ראש האריה הוא וריאציה על הפרח עם ראשי האריה.

משמעות בחבילת השחר המוזהב - חיובי: הרמוניה של איחוד הזכרי והנקבי. הרמוניה, הנאה, אושר, תחכום. שלילי: השתטות, פיזור, בזבוז, ופעולות טפשיות.רשימת מקורות
  1. The Pictorial Key to the Tarot, by Arthur Edward Waite.

  2. The Book of Thoth, by Aleister Crowley.

  3. Book T, by Mathers.חזרה לאינדקס דפי הפרשנויות