שתי חרבות

כל הזכויות שמורות לאורי רז

שתי חרבות
חבילת הריידר
שתי חרבות
חבילת ה Thoth
שתי חרבות
חבילת השחר המוזהב
שתי חרבות, חבילת הריידר. שתי חרבות, חבילת ה Thoth. שתי חרבות, חבילת השחר המוזהב על-ידי אלית אבני.

בקלף מחבילת הריידר מצויירת אישה מכוסת עיניים מאזנת שתי חרבות על כתפיה. משמעות הקלף היא הליכה בתלם והאיזון שבה, אומץ, ידידות, ואחוות לוחמים. משמעות הקלף הפוך היא התחזות, שקרים, צביעות, חוסר נאמנות.

משמעות בחבילת השחר המוזהב - ניגודים בעלי אותו טבע: כוח מתוך סבל, הנאה לאחר כאב. קרבן וצרות, המובילים לכוח, המוסמל על ידי מיקום הורד - כאילו הכאב עצמו הביא ליופי. הסדר, שלום שהוחזר על כנו; הפסקת אש; אמת ושקר; צער וסימפטיה; עזרה לחלש; סידור; צדק, אי-אנוכיות; נטייה לחזור ולעלוב עלבונות שנסלחו; פגיעה למרות כוונות טובות; נוטה לשמוע עתירות; חוסר טאקט והעלאת שאלות חסרות חשיבות; דברני.רשימת מקורות
  1. The Pictorial Key to the Tarot, by Arthur Edward Waite.

  2. The Book of Thoth, by Aleister Crowley.

  3. Book T, by Mathers.חזרה לאינדקס דפי הפרשנויות