שלושה מטבעות

כל הזכויות שמורות לאורי רז

שלושה מטבעות
חבילת הריידר
שלושה מטבעות
חבילת ה Thoth
שלושה מטבעות
השחר המוזהב
שלושה מטבעות, חבילת הריידר. שלושה מטבעות, חבילת ה Thoth. שלושה מטבעות, חבילת השחר המוזהב.

בקלף מחבילת הריידר מצוייר פסל מתלמד או חובב העובד במנזר, לאחר שקיבל את שכרו ועתה עובד במלוא המרץ. משמעות הקלף מקצוע, מלאכה, אומנות, עבודה מקצועית; נחשב בדרך-כלל לקלף של אצולה, אריסטוקרטיה, תהילה, ומוניטין. כשהקלף יוצא הפוך משמעותו בינוניות, הן בעבודה והן בכלל, ילדותיות, קטנוניות, חולשה.

השחר המוזהב: כוח עומל ובונה, בניין, יצירה, הקמה; מימוש וגידול בדברים חומריים; רווח בעסקאות, מעמד; גידול בנכסים, השפעה, חכמה בעסקים, אנוכיות, תחילתם של דברים שיתבססו מאוחר יותר. צר אופקים ובעל דיעות קדומות. חריף בענייני רווח; לעיתים נוטה לחפש אחר הבלתי-אפשרי.רשימת מקורות
  1. The Pictorial Key to the Tarot, by Arthur Edward Waite.

  2. The Book of Thoth, by Aleister Crowley.

  3. Book T, by Mathers.חזרה לאינדקס דפי הפרשנויות