שלוש חרבות

כל הזכויות שמורות לאורי רז

שלוש חרבות
חבילת הריידר
שלוש חרבות
חבילת הסולה-בוסקה
שלוש חרבות
חבילת ה Thoth
שלוש חרבות
השחר המוזהב
שלוש חרבות, חבילת הריידר. שלוש חרבות, חבילת הסולה בוסקה. שלוש חרבות, חבילת ה Thoth. שלוש חרבות, חבילת השחר המוזהב.

בחבילת הריידר משמעות הקלף היא הרחקה, העדרות, דחייה, מחלוקת, קרע, פירוד, והמשמעויות הנובעות מפשוטו של האיור. משמעות הקלף הפוך היא ניכור, טעות, אבדן, הסחת דעת, אי-סדר, בלבול.

השחר המוזהב: שיבוש, הפרעה, הפרדה, מריבה; זריעת מחלוקת ומדון, עשיית-צרות, צער, ודמעות; עם זאת חדווה בהנאות פלאטוניות; שירה, קיום הבטחות, יושר בענייני כסף, אנוכיות ובזבוז, אך לעיתים נדיבות: מירמה במילים וחזרות; הכל בהתאם לקלפים שמצדיו.רשימת מקורות
  1. The Pictorial Key to the Tarot, by Arthur Edward Waite.

  2. The Book of Thoth, by Aleister Crowley.

  3. Book T, by Mathers.חזרה לאינדקס דפי הפרשנויות