שלושה מטות

כל הזכויות שמורות לאורי רז

שלושה מטות
חבילת הריידר
שלושה מטות
חבילת ה Thoth
שלושה מטות
השחר המוזהב
שלושה מטות, חבילת הריידר. שלושה מטות, חבילת ה thoth. שלושה מטות, חבילת השחר המוזהב.

בקלף מחבילת הריידר האיש בקלף מייצג כוח מבוסס, יזמות, מאמץ, מסחר וסחר חליפין, תגלית; הספינות באיור הן ספינותיו הנושאות את סחורתו. הקלף מייצג גם שיתוף פעולה בעסקים, כאילו הנסיך הסוחר המצליח מצידו לצידך במטרה לעזור לך. משמעות הקלף הפוך סיומן של צרות ובעיות, הפסקת או הקפאת עוינות, עמל רב ואכזבה.

השחר המוזהב: כוח מבוסס, עוצמה, מימוש תקוות. השלמת עבודה. הצלחה לאחר מאבק. גאווה, אצילות, עושר, עוצמה, יהירות. חוצפה, יוהרה, העלבה. נדיבות, עקשנות, וכיוצא באילו.רשימת מקורות
  1. The Pictorial Key to the Tarot, by Arthur Edward Waite.

  2. The Book of Thoth, by Aleister Crowley.

  3. Book T, by Mathers.חזרה לאינדקס דפי הפרשנויות