חמישה גביעים

כל הזכויות שמורות לאורי רז

חמישה גביעים
חבילת הריידר
חמישה גביעים
חבילת ה Thoth
חמישה גביעים
השחר המוזהב
חמישה גביעים, חבילת הריידר. חמישה גביעים, חבילת ה Thoth. חמישה גביעים, חבילת השחר המוזהב.

בקלף מחבילת הריידר מצוייר איש כהה-עור עטוי גלימה מביט על שלושה גביעים השכובים על צידם על הקרקע, כשמאחוריו שני גביעים עומדים זקופים. ברקע גשר המוביל למצודה או מאחז. משמעות הקלף היא הפסד חלקי, שלושה חלקים הופסדו ושניים נותרו; ירושה, עזבון, או העברה, הקטנים מהציפיות. משמעות הקלף הפוך היא חדשות, בריתות, קשרים, קירבת דם, מוצא וייחוס, חזרה, ופרוייקטים כוזבים.

השחר המוזהב: מוות, או סופה של הנאה: אכזבה, צער והפסד באותם דברים מהם מצפים להנות. עצב, בגידה, מרמה; איבה, זלזול; רעה תחת טובה; חרדות וצרות ממקורות בלתי צפויים ובלתי חשודים.רשימת מקורות
  1. The Pictorial Key to the Tarot, by Arthur Edward Waite.

  2. The Book of Thoth, by Aleister Crowley.

  3. Book T, by Mathers.חזרה לאינדקס דפי הפרשנויות