חמש חרבות

כל הזכויות שמורות לאורי רז

חמש חרבות
חבילת הריידר
חמש חרבות
חבילת ה Thoth
חמש חרבות
השחר המוזהב
חמש חרבות, חבילת הריידר. חמש חרבות, חבילת ה Thoth. חמש חרבות, חבילת השחר המוזהב.

בקלף מחבילת הריידר מצוייר איש מתנשא ומלא בוז מסתכל על שני אנשים מדוכאים, שחרבותיהם מוטלות על הקרקע. האיש שולט בשטח. משמעות הקלף היא השפלה, השמדה, ביטול, שמצה, חוסר כבוד, הפסד, וכיוצא באילו. משמעות הקלף הפוך זהה, בתוספת קבורה או לוויה.

השחר המוזהב: תחרות הסתיימה והוכרעה כנגד השואל; כשלון, הפסד, חרדות, צרות, עוני, תאוות בצע, אבל לאחר רווח, עבודה מאומצת, אי-שקט; טבע נפסד ונתעב; נבזות, הוצאת דיבה, שקר, רוע-לב, ורכלן. התערבות בעסקי הזולת, סכסוך בין חברים, ושנאת שלום ואהבה בין אחרים. אכזר, אך פחדן, כפוי טובה, ובלתי-אמין. חכם ומהיר במחשבה ובדיבור. תחושת הרחמים עולה בו בקלות, אך נעלמת כלעומת שבאה.רשימת מקורות
  1. The Pictorial Key to the Tarot, by Arthur Edward Waite.

  2. The Book of Thoth, by Aleister Crowley.

  3. Book T, by Mathers.חזרה לאינדקס דפי הפרשנויות