חמישה מטות

כל הזכויות שמורות לאורי רז

חמישה מטות
חבילת הריידר
חמישה מטות
חבילת ה Thoth
חמישה מטות
חבילת השחר המוזהב
חמישה מטות, חבילת הריידר. חמישה מטות, חבילת ה Thoth. חמישה מטות, חבילת השחר המוזהב.

חבילת הריידר: חבורת צעירים מתאמנים עם מטות - אולי כספורט ואולי כהכנה לקרב. משמעות הקלף - חיקוי (קרב על כאילו), תחרות מאומצת, מאבק ותחרות לעושר ומזל. במובן זה הקלף מתקשר למאבקי החיים בכלל. משמעות הקלף הפוך - הליכים משפטיים, סכסוכים, רמאות, וסתירות.

השחר המוזהב: סכסוך אלים ואומץ, פזיזות, אכזריות, אלימות, תשוקה, תאווה, שופע ונדיב, בהתאם להקשר הקלף.רשימת מקורות
  1. The Pictorial Key to the Tarot, by Arthur Edward Waite.

  2. The Book of Thoth, by Aleister Crowley.

  3. Book T, by Mathers.חזרה לאינדקס דפי הפרשנויות