שישה מטבעות

כל הזכויות שמורות לאורי רז

שישה מטבעות
חבילת הריידר
שישה מטבעות
חבילת ה Thoth
שישה מטבעות
השחר המוזהב
שישה מטבעות, חבילת הריידר. שישה מטבעות, חבילת ה Thoth. שישה מטבעות, חבילת השחר המוזהב.

בקלף מחבילת הריידר מצוייר אדם הלבוש כסוחר שוקל כסף במאזניים ומחלק אותו לנזקקים, עדות להצלחתו בחיים ולטוב ליבו. משמעות הקלף היא הצלחה כלכלית, כוח והשפעה, מזל, הצלחה, צדק, מתנות, סיפוק חומרי, ושפע.

בשיטה של השחר המוזהב, קלפי השש בארקנה הקטנה מותאמים לספירת תפארת. כפי שהראה פרופ' חלמיש, הזוהר מקשר את הצדקה לספירת תפארת, המכונה גם צדקה, והשפעתה על ספירת מלכות, המכונה גם צדק. ניתן לראות ביטוי לרעיונות הצדקה והצדק בקלף מחבילת הריידר.

השחר המוזהב: הצלחה ורווח בעניינים חומריים. כוח, השפעה, מעמד, אצולה, שלטון על אנשים אחרים. אצילות, שליטה באנשים אחרים. בר-מזל, מצליח, ליברלי, וצודק. אם לצידיו קלפים מיסוד עויין, עשוי להיות קמצן, חצוף בשל השפע שברשותו, או בזבזן.רשימת מקורות
  1. The Pictorial Key to the Tarot, by Arthur Edward Waite.

  2. The Book of Thoth, by Aleister Crowley.

  3. Book T, by Mathers.

  4. הקבלה בתפילה, בהלכה, ובתפילה, מאת פרופ' משה חלמיש. פרק 'צדקה - המצוה למן קבלת צפת ואילך'.חזרה לאינדקס דפי הפרשנויות