שבעה מטבעות

כל הזכויות שמורות לאורי רז

שבעה מטבעות
חבילת הריידר
שבעה מטבעות
חבילת ה Thoth
שבעה מטבעות
השחר המוזהב
שבעה מטבעות, חבילת הריידר. שבעה מטבעות, חבילת ה Thoth. שבעה מטבעות, חבילת השחר המוזהב, אלית אבני.

הקלף בחבילת הריידר

בקלף מחבילת הריידר מצוייר איש צעיר נשען על מטו, ומסתכל בריכוז על שבעה מטבעות המחוברים לשיח. ניתן לאמר כי אוצרותיו וליבו נמצאים שם. משמעות – כסף, עסקים, ומסחר. משמעות הקלף הפוך – סיבות לדאגה בנוגע לכסף שאולי עומד להלוואה.

לדמות בקלף יש מגפיים בצבעים שונים. ככל הנראה, מדובר בשגיאת דפוס שאין מה לפרש בה.


הקלף בחבילת השחר המוזהב

בחבילה של השחר המוזהב משמעות הקלף הבטחות בלתי ממומשות להצלחה. התפוגגותו של מזל מבטיח לכאורה. אכזבה, אומללות, עבדות, כורח ושפלות. עובד אדמה המפסיד מעבודתו זאת. מראה, לעיתים, על רווחים פעוטים, ובודדים, שאינם נושאים פירות למרות ההבטחה הטמונה בהם על פניו.

ניצני הורדים שאינם פורחים או נוגעים במטבעות הם סמל לפוטנציאל בלתי-ממומש.

 גיאומנסיה

 

המטבעות מסודרים, בעקבות סידורם בחבילות צרפתיות, כמו הסמל הגיאומנטי Rubeus, הנקשר למאדים ולמזל טלה ופירוש שמו בלטינית הוא אדום.


 קבלה

 

הקלף נקשר לספירת חכמה בעולם עשייה - הספירה השנייה בעץ החיים בעולם החומר. ספירת חוכמה מייצגת את ההתפצלות הראשונה מהאחדות שבספירת כתר, ובעולם החומר מסמלת דואליות (זוגיות מנוגדת, כב Yin-Yang) בעולם החומר, כרווח והפסד או כוח וחולשה.

כספירה של שפע והתפשטות בעולם החומר, היא נותנת לקלף גם משמעות של הצלחה וצמיחה חומרית.


 אסטרולוגיה

 

הקלף מתאים לדקאן השלישי של מזל שור. הדקאן נשלט על-ידי שבתאי. משמעות הדקאן היא כורח ורווח, אומללות ועבדות. הדקאן מדגיש את ההיבט השלילי של הקלף בשיטת השחר המוזהב - אומללות ועבדות. הדקאן גם מעניק לקלף את המשמעות המופיעה באיור בחבילת הריידר, של עובד האדמה המפסיד מעבודתו, כנראה ללא יכולת להשתחרר ממנה.
רשימת מקורות
  1. The Pictorial Key to the Tarot, by Arthur Edward Waite.

  2. The Book of Thoth, by Aleister Crowley.

  3. The Qabalistic Tarot, by Robert Wang.

  4. The Magical Tarot of the Golden Dawn, by Pat & Chris Zalewski.

  5. Book T, by Mathers.חזרה לאינדקס דפי הפרשנויות