תשעה מטות

כל הזכויות שמורות לאורי רז

תשעה מטות
חבילת הריידר
תשעה מטות
חבילת ה Thoth
תשעה מטות
השחר המוזהב
תשעה מטות, חבילת הריידר. תשעה מטות, חבילת ה Thoth. תשעה מטות, חבילת השחר המוזהב.

בקלף מחבילת הריידר מצוייר אדם הנשען על מטה כשהוא דרוך ומלא ציפייה, אולי לבואו של אוייב. מאחוריו עומדים זקופים שמונה מטות נוספים, מסודרים כגדר. משמעות הקלף היא כוח עמידה. אם האיש יותקף, הוא יעמוד כנגדה באומץ; מבנה גופו מראה כי הוא יהיה יריב נורא. למשמעות זאת נספחות משמעויות כדחייה והשהיה. משמעות הקלף הפוך היא מכשולים, יריבות, ואסון.

תשעה מטות: כוח עצום ויציב שאינו ניתן להסטה. כוח כשל הרקולס, שלעיתים מופעל באופן מדעי. הצלחה גדולה, המלווה במאבק ומאמץ. נצחון בעקבות חששות ופחדים. בריאות טובה, והחלמה ללא כל ספיקות. נדיב, חקרן וסקרן. מחבב מראה חיצוני, עקשן, ומרדן.רשימת מקורות
  1. The Pictorial Key to the Tarot, by Arthur Edward Waite.

  2. The Book of Thoth, by Aleister Crowley.

  3. Book T, by Mathers.חזרה לאינדקס דפי הפרשנויות