עשרה מטבעות

כל הזכויות שמורות לאורי רז

עשרה מטבעות
חבילת הריידר
עשרה מטבעות
חבילת ה Thoth
עשרה מטבעות
חבילת השחר המוזהב
עשרה מטבעות
חבילת Marseille
עשרה מטבעות, חבילת הריידר. עשרה מטבעות, חבילת ה Thoth. עשרה מטבעות, חבילת השחר המוזהב, אלית אבני. עשרה מטבעות, חבילת Conver מ 1760

הקלף בחבילת הריידר

בקלף מחבילת הריידר מצויירים גבר ואישה עומדים תחת קשת המהווה כניסה לבית עם חצר. הם מלווים בילד, המביט בעניין רב בזוג כלבים המלווים קשיש היושב בחזית הקלף, ומלטף אחד מהם. משמעות הקלף – רווח, עושר; ענייני משפחה, ארכיון, בית משפחה. משמעות הקלף הפוך – מזל, פאטאליזם, הפסד, שוד, משחקי מזל; לעיתים מתנה, נדוניה, פנסיה.

המטבעות בקלף מסודרים כמו הספירות בעץ החיים, כדי להדגיש את הקשר בין הקלף לספירת מלכות בעולם החומר ולעושר, הסב היושב בצידו השמאלי של הקלף מסמל את הזקנה, והחומות המגנות את ההגנה שמספק מקום מפלט. המשפחה והחומות מדגישים את אלמנט הזמן - העושר נרכש בעבודה לאורך זמן, ויש להמשיך לעבוד כדי לשמור ולהגדיל אותו.


הקלף בחבילת השחר המוזהב

בחבילה של השחר המוזהב משמעות הקלף השלמה של רווח חומרי והון, אך לא מעבר לזה, כבשיא ההצלחה; זקנה, עצלנות; עושר רב, אך לעיתים הפסד מוגבל; כבדות; כהות מחשבה, אך חכם ומצליח בעסקאות כספיות.

 קבלה

 

הקלף נקשר לספירת מלכות בעולם עשייה - הספירה העשירית והאחרונה בעץ החיים בעולם החומר. זהו סמל להשלמה מוצלחת של תהליכים חומריים, המתבטאת בקלף בעשרת הורדים הפורחים, ובסימטריה בין המטבעות - כבעליונים כך בתחתונים.

סידור המטבעות הקלף של השחר המוזהב זהה לזה שבחבילות מסורתיות, דוגמאת המינקיאטה האיטלקית וחבילות ה Marseille, לדוגמא החבילה של Conver מ 1760 שקלף עשר המטבעות ממנה מובא לעיל.


 אסטרולוגיה

 

הקלף מתאים לדקאן השלישי של מזל בתולה. הן הדקאן והן המזל נשלטים על-ידי מרקורי. משמעות הדקאן היא חולשה, אי יציבות, קטיעה, הרס עצים, והשמדת יערות, והציור המסורתי לו הוא של איש זקן - גיל הנקשר לחולשה, כבדות, ואי-יציבות, אך גם של נסיון וחוכמת חיים.

מרקורי, אל המסחר, במזל האדמה בתולה, מחזק את משמעות הקלף כעושר שנרכש באמצעות עסקאות. מרקורי, כוכב מהיר הנקשר לפעילות אינטלקטואלית, במזל בתולה, מזל אדמה המביא איתו אהבה לעבודה, כמו גם לסדר והקפדה על פרטים המשתלבים בתכונותיו של מרקורי. מרקורי בבתולה מביא איתו רווח באמצעות עבודה הדורשת חשיבה ותכנון. בהקשר שלילי מרקורי בבתולה מביא איתו רכלנות, הוצאת דיבה, תקיעות המובילה להפסדים כספיים, ואף לפזרנות.


 ע"ב שמות

 

בקלף זה שולטים המלאכים לאויה וההעיה מע"ב שמות. לאויה מביא התעלות כמצב קיים, וההעיה מלאך של מפלט. השילוב של השניים מביא לקלף משמעות של מקום מבטחים שנרכש ברווחי העבודה. לשני השמות סיומת 'יה' של חסד, הנותנת לקלף משמעות של המשך רווחים בזכות ההגנה של מקום המבטחים.
רשימת מקורות
  1. The Pictorial Key to the Tarot, by Arthur Edward Waite.

  2. The Book of Thoth, by Aleister Crowley.

  3. The Qabalistic Tarot, by Robert Wang.

  4. The Magical Tarot of the Golden Dawn, by Pat & Chris Zalewski.

  5. Book T, by Mathers.חזרה לאינדקס דפי הפרשנויות