עשרה מטות

כל הזכויות שמורות לאורי רז

עשרה מטות
חבילת ה Sola Busca
עשרה מטות
חבילת הריידר
עשרה מטות
חבילת ה Thoth
עשרה מטות
חבילת השחר המוזהב
עשרה מטות, חבילת ה Sola Busca. עשרה מטות, חבילת הריידר. עשרה מטות, חבילת ה Thoth. עשרה מטות, חבילת השחר המוזהב, אלית אבני.

בקלף מחבילת הריידר מצוייר אדם הכורע תחת משקלם של עשרת המטות שהוא נושא. לקלף משמעויות רבות, חלקן סותרות. המשמעות המרכזית של הקלף היא דיכוי. לעיתים הקלף מתקשר לעושר, רווח, והצלחה, אך אז אילו מדוכאים. הקלף מראה גם על מראית עין כוזבת, התחזות, ובגידה. המקום אליו הולך האיש עשוי לסבול מהמטות שהוא נושא. כל הצלחה הקשורה לקלף זה תסוכל אם אחריו מופיע קלף תשע החרבות, ואם השאלה בנושא תביעה משפטית, מובטח הפסד. משמעות הקלף הפוך היא סתירות, קשיים, אינטריגות, וכיוצא באילו.

משמעות נוספת לקלף ישר, כאשר הוא יוצא ליד קלף חיובי, היא קשיים וסתירות.

קלף זה הוא אחד הדוגמאות להשפעה של איורים מחבילת ה Sola Busca על פמלה קולמן סמית', הציירת שאיירה את החבילה - הקלף בחבילת הריידר דומה מאוד לקלף עשר החרבות מחבילת ה Sola Busca.

השחר המוזהב: כוח ואנרגיה רודניים ואכזריים, המופעלים למטרות חומרניות ואנוכיות בלבד. לעיתים מראה על כשלון והתנגדות גדולה מבכדי להתגבר עליה, הנובעים מאנוכיותו הרבה של השואל מן הראשית. רוע לב, זלזול, שקר, זדון, דיבה, קנאה, עקשנות; זריזות ברשע ומרמה, אם לצדיו קלפים מיסודות עויינים. גם נדיבות, חוסר עניין, והקרבה עצמית, אם לצדיו קלפים מיסודות ידידותיים.רשימת מקורות
  1. The Pictorial Key to the Tarot, by Arthur Edward Waite.

  2. The Book of Thoth, by Aleister Crowley.

  3. The Qabalistic Tarot, by Robert Wang.

  4. The Magical Tarot of the Golden Dawn, by Pat & Chris Zalewski.

  5. Book T, by Mathers.חזרה לאינדקס דפי הפרשנויות