מלך המטבעות

כל הזכויות שמורות לאורי רז

מלך המטבעות
חבילת הריידר
נסיך המטבעות
חבילת ה Thoth
מלך המטבעות, חבילת הריידר. מלך המטבעות, חבילת ה Thoth.

בחבילת הריידר מלך המטבעות הוא גבר כהה פנים, סימן לאומץ, אך חסר מרץ. ראש השור, סמל החוזר על כס המלכות, ראוי לציון [בשיטה של השחר המוזהב הקלף מייצג את מזל שור]. סמל הסדרה מופיע עם מחומש חרוט עליו - המחומש הוא סמל לארבעת היסודות בטבע האנושי ולגורם השולט בהם. משמעות הקלף היא אומץ, חכמה מעשית, עסקים, ואינטילגנציה ממוצעת המלווה לעיתים בכשרונות והישגים בתחום המתימטיקה. משמעות הקלף הפוך היא מידות רעות, חולשה, כיעור, סטייה, שחיתות, וסכנה.

בחבילה של קראולי, כבחבילת השחר המוזהב, הנסיכים מותאמים לארבעת המזלות הקבועים, ומרכבותיהם רתומות לסמלי מזלות אילו - נסיך הגביעים מתאים למזל עקרב ומרכבתו רתומה לנשר, נסיך המטבעות מתאים למזל שור ומרכבתו רתומה לשור, נסיך המטבעות מתאים למזל אריה ומרכבתו רתומה לאריה, ונסיך החרבות מתאים למזל דלי ומרכבתו רתומה לנערים.

משמעות הקלף בחבילת השחר המוזהב היא צבירת הון. הצטברות של טוב או רוע, התבססות. שימוש פרקטי בכלים ועקרונות. יציב, בר סמכא. אם מוקף בקלפים מיסוד עויין, הוא אנוכי, חייתי, וחומרי: טיפש. בכל מקרה איטי להתרגז, אך משהתרגז זעמו קשה.רשימת מקורות
  1. The Pictorial Key to the Tarot, by Arthur Edward Waite.

  2. Book T, by Mathers.

  3. The Book of Thoth, by Aleister Crowley.חזרה לאינדקס דפי הפרשנויות