מלך החרבות

כל הזכויות שמורות לאורי רז

מלך החרבות
חבילת הריידר
נסיך החרבות
חבילת ה Thoth
קלף נסיך החרבות מחבילת השחר המוזהב, מעזבונו של Westcott.
כל הזכויות על איור זה שמורות ל Darcy Kuntz.
מלך החרבות, חבילת הריידר. מלך החרבות, חבילת ה Thoth. איור של קלף נסיך החרבות, מעזבונו של Westcott.

בחבילת הריידר מלך החרבות יושב בדין, כשבידו חרב שלופה. הוא מזכיר, כמובן, את קלף הצדק, ואף עשוי לייצג את מידת הצדק, אך ליתר דיוק הוא כוח החיים והמוות. משמעות הקלף כוללת את כל הקשור ברעיון של שיפוט - כוח, פיקוד, סמכות, מודיעין צבאי, חוק, משרדי ממשלה, וכיוצא באילו. משמעות הקלף הפוך היא אכזריות, סטייה, ברבריות, בוגדנות, וכוונות רשע.

הקלף מקביל לנסיך החרבות בחבילות השחר המוזהב ודומותיה (כולל חבילת ה Thoth של קראולי). בקלף זה ניתן לראות היטב את המוטיבים המושאלים מקלף נסיך החרבות של חבילת השחר המוזהב, כשכאן הבאתי איור מעזבונו של Westcott.

בכתובים של השחר המוזהב מתואר נסיך החרבות כך: "מלך מכונף שלראשו כתר מכונף ישוב במרכבה רתומה לזוג פיות, המיוצגות כזוג נערים עם כנפי פרפר, לבוש קל, סרטי שיער עם פנטאגראמים וכנפי פרפר, מטות שלראשם פנטאגראמים, וכנפי פרפר על רגליהם. מצוייד כמו מלך המטות, אך עם ציצית ראש מלאך מכונף עם פנטאגראם למצחו. ענני גשם אפורים מתחת למרכבה. שיערו ערוך ומתפתל בפיתולים נחשיים, וכך גם קשקשי שריונו. בידו האחת חרב שלופה, ובידו השנייה מגל. הוא שולט בחרבו ושוחט במגלו."

במבט קרוב על גב כס המלכות של המלך [לחץ על הקלף לזום] מראה ברקע פרפרים, נער מכונף, מגל, ואת ציצית הראש המכונף על הכתר הלקוחים מהקלף של השחר המוזהב. המשמעות של הקלף בחבילת הריידר דומה אף למשמעות של הקלף בחבילת השחר המוזהב - המשמעות המדוייקת שלו היא של כוח שלטון (הזרוע הביצועית - צבא וממשלה) וכוח לחיות או להרוג.רשימת מקורות
  1. The Pictorial Key to the Tarot, by Arthur Edward Waite.

  2. The Book of Thoth, by Aleister Crowley.

  3. The Golden Dawn Court Cards, as Drawn by W.W.Westcott, by Darcy Kuntz.

  4. Book T, by Mathers.חזרה לאינדקס דפי הפרשנויות