אביר הגביעים

כל הזכויות שמורות לאורי רז

אביר הגביעים
חבילת הריידר
אביר הגביעים
חבילת ה Thoth
אביר הגביעים, חבילת הריידר. אביר הגביעים, חבילת ה Thoth.

בחבילת הריידר אביר הגביעים, רב חן ושליו, רוכב בשקט על סוסו. לראשו קסדה מכונפת, המתייחסת למעוף הדמיון המאפיין לעיתים קלף זה. כמו מלכת הגביעים, גם אביר הגביעים חולמני, אך מידת ההגיון רודפת אותו בחזיונותיו. משמעות הקלף הגעה, גישה - לעיתים של שליח, התקדמות, הצעה, התנהגות, הזמנה, דחיפה. משמעות הקלף הפוך היא תחמנות, תחבולה, תחכום, הונאה, מרמה, וצביעות.

משמעות הקלף לפי השחר המוזהב היא מלא חן, פואטי, ונוסי, עצלן, אך נלהב אם משהו תופס את תשומת ליבו. אם מוקף בקלפים מיסוד עויין – חושני, בטלן, ולא ישר.רשימת מקורות
  1. The Pictorial Key to the Tarot, by Arthur Edward Waite.

  2. Book T, by Mathers.

  3. The Book of Thoth, by Aleister Crowley.חזרה לאינדקס דפי הפרשנויות