אביר המטבעות

כל הזכויות שמורות לאורי רז

אביר המטבעות
חבילת הריידר
אביר המטבעות
חבילת ה Thoth
אביר המטבעות, חבילת הריידר. אביר המטבעות, חבילת ה Thoth.

בחבילת הריידר אביר המטבעות רוכב על סוס איטי, כבד, ומתמיד - תכונות המשקפות את אופיו של האביר. האביר מציג את סמל הסדרה, אך אינו מביט בו. משמעות הקלף היא שימושיות, תועלתיות, עניין, אחריות, ויושר, והכל במובן הרגיל בעולם החיצוני. משמעות הקלף הפוך אינרציה, בטלה, עופש; כמו כן אדישות, רפיון ידיים, ורשלנות.

משמעות הקלף בחבילת השחר המוזהב היא: אלא אם בהקשר חיובי מאוד, הוא כבד, אטום, וחומרני. בענייני חומר הוא עובד חרוץ, חכם, וסובלני. אם מוקף בקלפים מיסוד עויין הוא תאב ורודף בצע, אטום, קנאי, ופחדן.רשימת מקורות
  1. The Pictorial Key to the Tarot, by Arthur Edward Waite.

  2. Book T, by Mathers.

  3. The Book of Thoth, by Aleister Crowley.חזרה לאינדקס דפי הפרשנויות