אביר המטות

כל הזכויות שמורות לאורי רז

אביר המטות
חבילת הריידר
אביר המטות
חבילת ה Thoth
אביר המטות, חבילת הריידר. אביר המטות, חבילת ה Thoth.

בחבילת הריידר אביר המטות נמצא במסע, חמוש במטה קצר, ולמרות שהוא לבוש שריון, הוא אינו במסע מלחמה. האביר חולף על פני גבעות או פירמידות. אופן דהירתו של הסוס משקף את אופיו של האביר , ומעיד על חפזון או פזיזות. משמעות הקלף היא פרידה, העדרות, מנוסה, והגירה. איש צעיר כהה עור ושיער. שינוי מקום מגורים. משמעות הקלף הפוך היא קרע, חלוקה, הפרעה, ומחלוקת.

לפי השחר המוזהב, משמעות הקלף היא פעיל, נדיב, עז, פתאומי, ופזיז. כאשר הוא מופיע בפריסה מוקף בקלפים מיסוד עוין, הוא רשע, אכזר, דוגמטי, וברוטאלי.רשימת מקורות
  1. The Pictorial Key to the Tarot, by Arthur Edward Waite.

  2. Book T, by Mathers.

  3. The Book of Thoth, by Aleister Crowley.חזרה לאינדקס דפי הפרשנויות