מלכת המטבעות

כל הזכויות שמורות לאורי רז

מלכת המטבעות
חבילת הריידר
מלכת המטבעות
חבילת ה Thoth
מלכת המטבעות, חבילת הריידר. מלכת המטבעות, חבילת ה Thoth.

בחבילת הריידר מלכת המטבעות כהת פנים ושיער בעלת נשמה גדולה וחכמה רבה. היא מהרהרת במטבע שבידה, ואולי רואה בו עולמות שלמים. משמעות הקלף היא שפע, נדיבות, הוד והדר, בטחון, וחופש. משמעות הקלף הפוך - רשע, חשד, מתח, פחד, וחשדנות.

על כס המלכות של המלכה בחבילת הריידר מופיע ראש עז, ובקלף מחבילת ה Thoth של קראולי מופיע תיש - סמל הן למזל גדי, המתאים לקלף בשיטה של השחר המוזהב.

משמעות הקלף בחבילת השחר המוזהב היא פזיזה, טובת לב, ביישנית, מקסימה, רחבת לב, אינטיליגנטית, עצובה, ישרה, אך מצבי רוחה משתנים תדיר. אם מוקפת בקלפים מיסוד עויין – פוסחת על שני הסעיפים, קפריזית, בלתי יציבה, וטיפשה.רשימת מקורות
  1. The Pictorial Key to the Tarot, by Arthur Edward Waite.

  2. Book T, by Mathers.

  3. The Book of Thoth, by Aleister Crowley.חזרה לאינדקס דפי הפרשנויות