מלכת החרבות

כל הזכויות שמורות לאורי רז

מלכת החרבות
חבילת הריידר
מלכת החרבות
חבילת ה Thoth
ציור של יהודית מחזיקה בראשו הכרות של הולופרנס,
של לוקס קרנך האב.
מלכת החרבות, חבילת הריידר. מלכת החרבות, חבילת ה Thoth. יהודית, ציור של לוקס קרנך האב.

בחבילת הריידר מלכת החרבות מחזיקה את נשקה אנכי ומשעינה אותו על כס המלכות. הבעת פניה קשוחה אך מרוסנת, ומעידה על כך שהמלכה למודת סבל. המלכה אינה מייצגת רחמים או כוח, למרות שהיא מחזיקה חרב. משמעות הקלף היא אלמנה, צער ומבוכה נשיים, היעדרות, עקרות, אבל, מחסור, פרידה. משמעות הקלף כשהוא הפוך היא רשעות, בורות וצרות אופקים, התחסדות, מרמה.

הקלף מפורש באופן מסורתי כאלמנה, והקלף מפורש לשתי פנים. Waite, יוצר חבילת הריידר, הדגיש את הצד השלילי, בעוד שבהשחר המוזהב ראו את הקלף בצורה חיובית יותר.

בחבילת מסדר השחר המוזהב המלכה מחזיקה חרב ביד אחת וראש כרות ביד השנייה, מה שהופך אותה לייצוג של יהודית מספר יהודית החיצוני לתנ"ך (דמות הנושאת דמיון רב לאסתר המלכה ממגילת אסתר ויעל אשת חבר הקיני מספר שופטים פרק ד'), ובספרות המסדר הקלף מפורש בצורה חיובית יותר – דמות חדת אבחנה ותפיסה, מתוחכמת, מהירה, ובעלת בטחון עצמי וסיבולת כשהקלף ישר, ואכזרית, רמאית, וחמקנית כשהקלף הפוך.

הקלף מייצג, איפה, שתי דרכים מנוגדות בהן הדמות המיוצגת על-ידי הקלף יכולה להתמודד בסיטואציות חברתיות כשאין לה תמיכה מהסובבים אותה – לאזור אומץ וחוכמה כדי להתמודד עם המצב ולנצח, או להתקפל ולהפסיד על אי-הנעימות הכרוכה בכך.רשימת מקורות
  1. The Pictorial Key to the Tarot, by Arthur Edward Waite.

  2. Book T, by Mathers.

  3. The Book of Thoth, by Aleister Crowley.חזרה לאינדקס דפי הפרשנויות