Winged lion head


פריסות קלפים בעברית ובאנגלית   פריסות ממוחשבות בעברית

מדריך למשתמש בפריסות האוטומטיות באתר tarot.org.il

מבוא לקלפי הטארוט - מה זה טארוט, וכיצד הוא עובד ?

מדוע פריסות ממוחשבות עובדות ?

קריאה בקלפים - איך ולמה זה עובד, מאת יואב בן-דב.

איך זה באמת עובד?, מאת שגיא מנדלבוים.

מדוע אסור לעשות קריאת קלפים יותר מפעם אחת, מאת שגיא מנדלבוים.

קלפים הפוכים - האם להשתמש בהם, וכיצד?

מילות מפתח למשמעויות הקלפים, קובץ PDF.

פריסות קלפים – תיאור של מספר פריסות קלפים בעברית, קובץ PDF.

דוגמא לפרשנות פריסת הפנטגראם.

פריסת חמישה-עשר הקלפים של שחר הזהב.

פריסת מערכת יחסים של שמונה-עשר קלפים.

מסמך עם כחמישים פריסות, קובץ טקסט באנגלית.

מציאת קלף חיים

פריסת קלף יחיד

פריסה קלטית

פריסת עץ החיים

פריסה אסטרולוגית

פריסת שאלה

פריסת פנטגראם

פריסת זוגיות למערכת יחסים קיימת

פריסת האקס

פריסת הרגש מאת עפרה שפי

פריסת פרסה

פריסת הלב הזוהר

פריסת ריבוע קסם

פריסת השם המפורש

פריסת בחירה בין שתי אפשרויות לפי שחר הזהב

פריסה ללא מבנה - 1 עד 20 קלפים
חזור לאתר ה בית שלי