פירושים לקלפי הטארוט

כל איור קלף הוא קישור לדף עליו, עם פרשנות מתאימה לחבילות הריידר והשחר המוזהב. כמו כן יש מספר מאמרי מבוא -מבוא לקלפים הממוספרים, מבוא לקלפי החצר, ודף על האסים.

הארקנה הגדולה
השוטה
קלף הקוסםקלף הכהנתקלף הקיסריתקלף הקיסרקלף הכהןקלף האוהביםקלף המרכבה
קלף הכחקלף הנזירקלף הגלגלקלף הצדקקלף האיש התלויקלף מוותקלף מתינות
קלף השטןקלף המגדלקלף הכוכבקלף הירחקלף השמשקלף יום הדיןקלף העולם

קלפים הממוספרים
אס המטותשני מטותשלושה מטותארבעה מטותחמישה מטותשישה מטותשבעה מטותשמונה מטותתשעה מטותעשרה מטות
אס הגביעיםשני גביעיםשלושה גביעיםארבעה גביעיםחמישה גביעיםשישה גביעיםשבעה גביעיםשמונה גביעיםתשעה גביעיםעשרה גביעים
אס החרבותשתי חרבותשלוש חרבותארבע חרבותחמש חרבותשש חרבותשבע חרבותשמונה חרבותתשע חרבותעשר חרבות
אס המטבעותשני מטבעותשלושה מטבעותארבעה מטבעותחמישה מטבעותשישה מטבעותשבעה מטבעותשמונה מטבעותתשעה מטבעותעשרה מטבעות

קלפי החצר
קלף נער מטותקלף אביר מטותקלף מלכה מטותקלף מלך מטות
קלף נער גביעיםקלף אביר גביעיםקלף מלכה גביעיםקלף מלך גביעים
קלף נער חרבותקלף אביר חרבותקלף מלכה חרבותקלף מלך חרבות
קלף נער מטבעותקלף אביר מטבעותקלף מלכה מטבעותקלף מלך מטבעות

חזרה לדף הטארוטשלי.