קלף אס המטבעות

כל הזכויות שמורות לאורי רז

בחבילת הריידר משמעות הקלף היא שביעות רצון מליאה, אושר, אקסטזה, מהירות מחשבה, וזהב. משמעות הקלף הפוך היא הצד הרע של העושר, טפשות, והון רב. בכל מקרה הקלף מראה על שפע חומרי המספק את צרכיו של בעליו בנוחיות, כאשר השפע טוב לבעליו כאשר הקלף ישר ולרעתו כאשר הקלף הפוך.

בקלף מחבילת ה Thoth של קראולי המטבע מוקף בכנפיים ומעגלים אחד בתוך השני. בעוד ברוב השיטות נתפס יסוד האדמה כפאסיבי וקבוע, קראולי ראה בו דינאמיות, חיים, והתחדשות. הכנפיים מסמלות את התנועה בקלף - המטבע, יסוד האדמה, יכול לעוף בקלילות כציפור, להיות דינאמי כיסוד האוויר. המעגלים באים להראות את האנלוגיה בין האטום - החלק הקטן ביותר של החומר - למערכת השמש. כפי שכוכבי הלכת מקיפים את השמש ונמצאים בתנועה מתמדת, כך גם האלקטרונים באטום מקיפים את גרעינו ונמצאים בתנועה מתמדת, סמל לכך שהחומר הוא דינאמי בבסיסו. מבנה קלפי החצר של השחר המוזהב משקף זאת גם כן - הנסיכה, יסוד האדמה, הופכת למלכה, יסוד המים, ה'מעוררת' את המלך, יסוד האש, במעגל פוריות.

בחבילת ה Thoth משמעות הקלף היא כניסתם לפעולה של כוחות האדמה.

חבילת ווייט-סמית' חבילת ה Thoth הטארוט של השחר המוזהב
אס המטבעות, חבילת הריידר. אס המטבעות, חבילת ה Thoth. אס המטבעות, חבילת השחר המוזהב על-ידי אלית אבני.


רשימת מקורות

חזרה לאינדקס דפי הפרשנויות