קלף שני גביעים

כל הזכויות שמורות לאורי רז

בקלף מחבילת הריידר נער ועלמה נשבעים זה לזה. הם משיקים את גביעיהם, כשמעליהם המטה של הרמס, כשבין הכנפיים ראש אריה (סמל לשמש). משמעות הקלף היא אהבה, תשוקה, ידידות, קירבה, איחוד, הבנה, סימפטיה, ויחסים שבינו לבינה.

בחבילות שונות מופיע בין הגביעים עיטור של צמח פורח, שבצדדיו ראשים של חיות (דגים בחבילות צרפתיות, ציפורים בחבילות שוויצריות, או אריות בחבילות איטלקיות - כדוגמאת הקלף מחבילת ה suprafino). המטה עם ראש האריה הוא וריאציה על הפרח עם ראשי האריה.

משמעות בחבילת השחר המוזהב - חיובי: הרמוניה של איחוד הזכרי והנקבי. הרמוניה, הנאה, אושר, תחכום. שלילי: השתטות, פיזור, בזבוז, ופעולות טפשיות.

חבילת ה suprafino טארוט השחר המוזהב חבילת ווייט-סמית' חבילת ה Thoth
שני גביעים, חבילת ה suprafino. שני גביעים, טארוט השחר המוזהב על-ידי אלית אבני. שני גביעים חבילת ווייט-סמית'. שני גביעים חבילת Thoth.


רשימת מקורות

חזרה לאינדקס דפי הפרשנויות