קלף - שתי חרבות

כל הזכויות שמורות לאורי רז

בקלף מחבילת הריידר מצויירת אישה מכוסת עיניים מאזנת שתי חרבות על כתפיה. משמעות הקלף היא הליכה בתלם והאיזון שבה, אומץ, ידידות, ואחוות לוחמים. משמעות הקלף הפוך היא התחזות, שקרים, צביעות, חוסר נאמנות.

משמעות בטארוט השחר המוזהב - ניגודים בעלי אותו טבע: כוח מתוך סבל, הנאה לאחר כאב. קרבן וצרות, המובילים לכוח, המוסמל על ידי מיקום הורד - כאילו הכאב עצמו הביא ליופי. הסדר, שלום שהוחזר על כנו; הפסקת אש; אמת ושקר; צער וסימפטיה; עזרה לחלש; סידור; צדק, אי-אנוכיות; נטייה לחזור ולעלוב עלבונות שנסלחו; פגיעה למרות כוונות טובות; נוטה לשמוע עתירות; חוסר טאקט והעלאת שאלות חסרות חשיבות; דברני.

טארוט השחר המוזהב חבילת הריידר חבילת ה Thoth
שתי חרבות, טארוט השחר המוזהב על-ידי אלית אבני. שתי חרבות חבילת ווייט-סמית' שתי חרבות חבילת Thoth.


רשימת מקורות

חזרה לאינדקס דפי הפרשנויות