קלף שלוש חרבות

כל הזכויות שמורות לאורי רז

בחבילת הריידר משמעות הקלף היא הרחקה, העדרות, דחייה, מחלוקת, קרע, פירוד, והמשמעויות הנובעות מפשוטו של האיור. משמעות הקלף הפוך היא ניכור, טעות, אבדן, הסחת דעת, אי-סדר, בלבול.

השחר המוזהב: שיבוש, הפרעה, הפרדה, מריבה; זריעת מחלוקת ומדון, עשיית-צרות, צער, ודמעות; עם זאת חדווה בהנאות פלאטוניות; שירה, קיום הבטחות, יושר בענייני כסף, אנוכיות ובזבוז, אך לעיתים נדיבות: מירמה במילים וחזרות; הכל בהתאם לקלפים שמצדיו.

חרבות נעוצות בלב הן איור נוצרי מסורתי שנועד להציג את צערם של ישו ואימו מריה, כמו המסמרים הנעוצים בליבו של ישו באיור מהדף הרביעי של מגילת תפילות מהמאה השש-עשרה.

חבילת Sola Busca חבילת ווייט-סמית' טארוט השחר המוזהב חבילת Thoth
שלוש חרבות, חבילת הסולה בוסקה. שלוש חרבות, חבילת ווייט-סמית' שלוש חרבות, טארוט השחר המוזהב. שלוש חרבות, חבילת Thoth


רשימת מקורות

חזרה לאינדקס דפי הפרשנויות