קלף חמישה גביעים

כל הזכויות שמורות לאורי רז

בקלף מחבילת הריידר מצוייר איש כהה-עור עטוי גלימה מביט על שלושה גביעים השכובים על צידם על הקרקע, כשמאחוריו שני גביעים עומדים זקופים. ברקע גשר המוביל למצודה או מאחז. משמעות הקלף היא הפסד חלקי, שלושה חלקים הופסדו ושניים נותרו; ירושה, עזבון, או העברה, הקטנים מהציפיות. משמעות הקלף הפוך היא חדשות, בריתות, קשרים, קירבת דם, מוצא וייחוס, חזרה, ופרוייקטים כוזבים.

השחר המוזהב: מוות, או סופה של הנאה: אכזבה, צער והפסד באותם דברים מהם מצפים להנות. עצב, בגידה, מרמה; איבה, זלזול; רעה תחת טובה; חרדות וצרות ממקורות בלתי צפויים ובלתי חשודים.

טארוט השחר המוזהב חבילת ווייט-סמית' חבילת ה Thoth
חמישה גביעים, טארוט השחר המוזהב. חמישה גביעים, חבילת ווייט-סמית' חמישה גביעים, חבילת Thoth.


רשימת מקורות

חזרה לאינדקס דפי הפרשנויות