קלף עשרה מטבעות

כל הזכויות שמורות לאורי רז

הקלף בחבילת הריידר

בקלף מחבילת הריידר מצויירים גבר ואישה עומדים תחת קשת המהווה כניסה לבית עם חצר. הם מלווים בילד, המביט בעניין רב בזוג כלבים המלווים קשיש היושב בחזית הקלף, ומלטף אחד מהם. משמעות הקלף – רווח, עושר; ענייני משפחה, ארכיון, בית משפחה. משמעות הקלף הפוך – מזל, פאטאליזם, הפסד, שוד, משחקי מזל; לעיתים מתנה, נדוניה, פנסיה.

המטבעות בקלף מסודרים כמו הספירות בעץ החיים, כדי להדגיש את הקשר בין הקלף לספירת מלכות בעולם החומר ולעושר, הסב היושב בצידו השמאלי של הקלף מסמל את הזקנה, והחומות המגנות את ההגנה שמספק מקום מפלט. המשפחה והחומות מדגישים את אלמנט הזמן - העושר נרכש בעבודה לאורך זמן, ויש להמשיך לעבוד כדי לשמור ולהגדיל אותו.

הקלף בחבילת השחר המוזהב

בחבילת הטארוט של השחר המוזהב משמעות הקלף השלמה של רווח חומרי והון, אך לא מעבר לזה, כבשיא ההצלחה; זקנה, עצלנות; עושר רב, אך לעיתים הפסד מוגבל; כבדות; כהות מחשבה, אך חכם ומצליח בעסקאות כספיות.

קבלה

הקלף נקשר לספירת מלכות בעולם עשייה - הספירה העשירית והאחרונה בעץ החיים בעולם החומר. זהו סמל להשלמה מוצלחת של תהליכים חומריים, המתבטאת בקלף בעשרת הורדים הפורחים, ובסימטריה בין המטבעות - כבעליונים כך בתחתונים.

סידור המטבעות הקלף של השחר המוזהב זהה לזה שבחבילות מסורתיות, דוגמאת המינקיאטי האיטלקית וחבילות ה Marseille, לדוגמא החבילה של Conver מ 1760 שקלף עשר המטבעות ממנה מובא לעיל.

אסטרולוגיה

הקלף מתאים לדקאן השלישי של מזל בתולה. הן הדקאן והן המזל נשלטים על-ידי מרקורי. משמעות הדקאן היא חולשה, אי יציבות, קטיעה, הרס עצים, והשמדת יערות, והציור המסורתי לו הוא של איש זקן - גיל הנקשר לחולשה, כבדות, ואי-יציבות, אך גם של נסיון וחוכמת חיים.

מרקורי, אל המסחר, במזל האדמה בתולה, מחזק את משמעות הקלף כעושר שנרכש באמצעות עסקאות. מרקורי, כוכב מהיר הנקשר לפעילות אינטלקטואלית, במזל בתולה, מזל אדמה המביא איתו אהבה לעבודה, כמו גם לסדר והקפדה על פרטים המשתלבים בתכונותיו של מרקורי. מרקורי בבתולה מביא איתו רווח באמצעות עבודה הדורשת חשיבה ותכנון. בהקשר שלילי מרקורי בבתולה מביא איתו רכלנות, הוצאת דיבה, תקיעות המובילה להפסדים כספיים, ואף לפזרנות.

ע"ב שמות

בקלף זה שולטים המלאכים לאויה וההעיה מע"ב שמות. לאויה מביא התעלות כמצב קיים, וההעיה מלאך של מפלט. השילוב של השניים מביא לקלף משמעות של מקום מבטחים שנרכש ברווחי העבודה. לשני השמות סיומת 'יה' של חסד, הנותנת לקלף משמעות של המשך רווחים בזכות ההגנה של מקום המבטחים.

חבילת ווייט-סמית' חבילת Thoth חבילת Marseille טארוט השחר המוזהב
עשרה מטבעות חבילת ווייט-סמית' עשרה מטבעות חבילת Thoth עשרה מטבעות, חבילת Conver מ 1760 עשרה מטבעות, טארוט השחר המוזהב, אלית אבני.


רשימת מקורות

חזרה לאינדקס דפי הפרשנויות