קלף עשרה מטות

כל הזכויות שמורות לאורי רז

בקלף מחבילת הריידר מצוייר אדם הכורע תחת משקלם של עשרת המטות שהוא נושא. לקלף משמעויות רבות, חלקן סותרות. המשמעות המרכזית של הקלף היא דיכוי. לעיתים הקלף מתקשר לעושר, רווח, והצלחה, אך אז אילו מדוכאים. הקלף מראה גם על מראית עין כוזבת, התחזות, ובגידה. המקום אליו הולך האיש עשוי לסבול מהמטות שהוא נושא. כל הצלחה הקשורה לקלף זה תסוכל אם אחריו מופיע קלף תשע החרבות, ואם השאלה בנושא תביעה משפטית, מובטח הפסד. משמעות הקלף הפוך היא סתירות, קשיים, אינטריגות, וכיוצא באילו.

משמעות נוספת לקלף ישר, כאשר הוא יוצא ליד קלף חיובי, היא קשיים וסתירות.

קלף זה הוא אחד הדוגמאות להשפעה של איורים מחבילת ה Sola Busca על פמלה קולמן סמית', הציירת שאיירה את החבילה - הקלף בחבילת הריידר דומה מאוד לקלף עשר החרבות מחבילת ה Sola Busca.

השחר המוזהב: כוח ואנרגיה רודניים ואכזריים, המופעלים למטרות חומרניות ואנוכיות בלבד. לעיתים מראה על כשלון והתנגדות גדולה מבכדי להתגבר עליה, הנובעים מאנוכיותו הרבה של השואל מן הראשית. רוע לב, זלזול, שקר, זדון, דיבה, קנאה, עקשנות; זריזות ברשע ומרמה, אם לצדיו קלפים מיסודות עויינים. גם נדיבות, חוסר עניין, והקרבה עצמית, אם לצדיו קלפים מיסודות ידידותיים.

חבילת Sola Busca טארוט השחר המוזהב חבילת ווייט-סמית' חבילת Thoth
עשרה מטות, חבילת ה Sola Busca. עשרה מטות, טארוט השחר המוזהב, אלית אבני. עשרה מטות חבילת ווייט-סמית' עשרה מטות חבילת Thoth


רשימת מקורות

חזרה לאינדקס דפי הפרשנויות