קלף אביר המטבעות

כל הזכויות שמורות לאורי רז

בחבילת הריידר אביר המטבעות רוכב על סוס איטי, כבד, ומתמיד - תכונות המשקפות את אופיו של האביר. האביר מציג את סמל הסדרה, אך אינו מביט בו. משמעות הקלף היא שימושיות, תועלתיות, עניין, אחריות, ויושר, והכל במובן הרגיל בעולם החיצוני. משמעות הקלף הפוך אינרציה, בטלה, עופש; כמו כן אדישות, רפיון ידיים, ורשלנות.

משמעות הקלף בחבילת הטארוט של השחר המוזהב היא: אלא אם בהקשר חיובי מאוד, הוא כבד, אטום, וחומרני. בענייני חומר הוא עובד חרוץ, חכם, וסובלני. אם מוקף בקלפים מיסוד עויין הוא תאב ורודף בצע, אטום, קנאי, ופחדן.

חבילת ווייט-סמית' חבילת ה Thoth
אביר המטבעות חבילת ווייט-סמית' אביר המטבעות, חבילת Thoth.


רשימת מקורות

חזרה לאינדקס דפי הפרשנויות