השימוש ב Elemental Dignities בפריסת קלפי טארוט

בעת פירוש פריסה, ניתן להשתמש בארבעת היסודות ככלי עזר כפי שמשתמשים בנומרולוגיה ובאסטרולוגיה, טכניקה הנקראת באנגלית Elemental Dignities. במאמר זה אתאר שיטה אחת כזאת.

הטכניקה משתמשת בארבעת היסודות של המים, האדמה, האוויר, והאש. כל יסוד הוא שילוב של שתי תכונות - חום \ קור, ויובש \ רטיבות. הטבלה הבאה מראה את התכונות של ארבעת היסודות:

קר חם
יבש אדמה
אדמה
אש
אש
רטוב מים
מים
אויר
אויר

יסודות נחשבים לידידותיים זה לזה אם יש להם תכונה משותפת, ועוינים אם אין להם תכונה משותפת. ההתאמה הבסיסית של הקלפים ליסודות היא:

יש שתי צורות התייחסות ליסודות. האחת היא הוצאת משמעות שלילית או חיובית - קלף שנמצא ליד קלפים ידידותיים (well dignified במונחי השחר המוזהב) יפורש בדרך החיוב, בעוד קלף שנמצא ליד קלפים עוינים (ill dignified במונחי השחר המוזהב) יפורש בדרך השלילה. השנייה היא עוצמת או חשיבות משמעות הקלף בפריסה - קלף המוקף בקלפים ידידותיים יפורש כדומיננטי בפריסה ויינתן דגש למשמעותו, בעוד קלף המוקף בקלפים עוינים יפורש כחלש בפריסה ומשמעותו בפריסה תקבל משקל פחות.

שאלת יחסי השכנות בין הקלפים היא נושא גמיש, וכל קורא צריך להפעיל את שיקול דעתו וניסיונו האישי. בפריסות קוויות ניתן לפרש את הקלפים בזוגות או בשלישיות. לדוגמא:
 - בפריסת עבר-הווה-עתיד, סביר לפרש את הקלפים בשני זוגות - עבר עם הווה והווה עם עתיד.
 - בפריסה של חמישה קלפים ללא משמעות למיקומים אפשר לפרש כל קלף עם שני השכנים שלו.

בחלק מהפריסות כל עמדה קשורה ליסוד, וניתן לפרש את הקלף על רקע היסוד של העמדה בה יצא, לדוגמא :
 - בפריסת ארבעת הרוחות, מערב = אדמה, צפון = מים, מזרח = אוויר, דרום = אש.
 - בפריסת מחומש, ימין למעלה = מים, שמאל למעלה = אויר, שמאל למטה = אדמה, ימין למטה = אש. הפינה האמצעית למעלה קשורה באלמנט הרוח ומפורשת ללא שימוש ביסודות.

הרחבות

א. בשיטת השחר המוזהב לקלפי החצר שיוך יסודות מעט יותר מסובך, כבטבלה הבאה:

מטבעות מטות גביעים חרבות
נער האדמה שבאדמה האדמה שבאש האדמה שבמים האדמה שבאוויר
אביר האש שבאדמה האש שבאש האש שבמים האש שבאוויר
מלכה המים שבאדמה המים שבאש המים שבמים המים שבאוויר
מלך האוויר שבאדמה האוויר שבאש האוויר שבמים האוויר שבאוויר

לגבי היחס בין האלמנטים בקלפים, יש המחלקים אותם שווה בשווה, כך שנער החרבות חציו אדמה וחציו אוויר. אני רואה בעיה בשיטה זו שכן גם נער החרבות וגם מלך המטבעות חציים אוויר וחציים אדמה. יש הרואים בכל אלמנט מעט מהאלמנטים האחרים, קרי יסוד האוויר הוא ארבע שמיניות אוויר ועוד ארבע שמיניות, אחת מכל יסוד. בתפיסה זאת כל אחד מקלפי החצר מדגיש את השמינית של תת-היסוד ביסוד. כך נער החרבות מביא חלק אחד של אדמה וארבעה חלקים של אוויר, בעוד מלך המטבעות מביא חלק אחד של אוויר וארבעה חלקים של אדמה.

כמו כן, בשיטת השחר המוזהב נושא השאלה הותאם לאחד מארבעת היסודות - שאלה בנושא כספים או עבודה נכנסה תחת כנפיו של יסוד האדמה, שאלה בנושא אהבה נכנסה תחת כנפיו של יסוד המים, וכיוצא באילו.

השימוש בניואנסים אילו הופך את תהליך הפרשנות למסובך יותר, אך זה היה חלק משיטת השחר המוזהב. אינני מביא את המידע מתוך גישת "כך ראה וקדש", אלא כדי להביא תמונה מליאה.

באחוות השחר המוזהב השתמשו בשיטת ה Elemental Dignities למטרה דומה לזאת בה משתמשים הקלפים ההפוכים. קראולי אימץ את השיטה בספר שכתב עבור החבילה שלו, בעוד ווייט מציג בספרו רק את שיטת הקלפים ההפוכים. בפועל, שיטת הקריאה של השחר המוזהב דרשה שיערבבו את הקלפים כך שחלקם יצאו הפוכים, אבל הפרשנות השתנתה רק במקרה של קלפי חצר.

ב. בהרחבה ליחסי ידידות \ עוינות, יש המוסיפים יחסים נייטרליים.

תכונת החום \ קור היא התכונה הראשית, ותכונת היובש \ רטיבות היא התכונה המשנית. יסודות נחשבים לידידותיים זה לזה אם הם חולקים את התכונה הראשית, נייטרלים אם הם חולקים את התכונה המשנית, ועוינים אם אין להם תכונה משותפת.


לקריאה נוספת:חזרה לדף ה טארוט שלי.