חבילת הטארוט של אחוות השחר המוזהב

אחוות השחר המוזהב הוקמה בשנת 1888, כשבבסיסה כתב יד סודי - ה Cipher Manuscript. בכתב היד תואר הבסיס של שיטת השחר המוזהב, קרי שיטת חניכה של טיפוס במעלה עץ החיים הקבלי עם השאלות רבות מטקסי החניכה של הבונים החופשיים וצלב השושנה.

כתב היד הביא את ההתאמה בין קלפי הארקנה הגדולה, אותיות הא"ב העברי, ועץ החיים, המובאת בטבלה בעמוד 32. ניתן לראת כי מחבר כתב היד, ככל הנראה Kenneth MacKenzie באמצע המאה ה 19, קיבל בתור נקודת מוצא את סדר קלפי הארקנה הגדולה של חבילת Marseille, שהיה פופולרי בקרב המיסטיקנים (בשל סיבות היסטוריות - השילוב בין מיסטיקה לטארוט החל בצרפת במאה ה 18, והם שילבו את החבילה הצרפתית שהייתה מוכרת להם), לדוגמא Eliphas Levi. מחבר כתב היד החליט מראש למספר את השוטה כמספר אפס ולשים אותו בראש הסדרה (בניגוד לאליפז לוי, שמספר אותו כאפס אך מיקם אותו בן העולם ליום הדין). במהלך הכתיבה נראה שהחליט גם להחליף את המיקומים בין קלף הכוח לקלף יום הדין כדי לשפר את ההתאמה בין המזלות שהותאמו לקלפים אילו לאיורים שלהם.

קלפי הטארוט שולבו בטקסי החניכה של השחר המוזהב, ששלדים לחמישה מהם (טקס הקבלה וארבעת טקסי החניכה של המסדר החיצוני) נכללו בכתב היד. כתב היד כולל תיאורים ואיורים של קלפי הטארוט המשמשים רק בטקסים הללו, קרי של הקלפים המתאימים לששת הנתיבים המוליכים לספירות מלכות עד נצח - ששת הקלפים מהעולם עד המגדל הנופל. באיורים המובאים בטבלה הבאה אפשר לראות את הדמיון הרב בין האיורים מכתב היד לאיורים של חבילת Marseille - מחבר כתב היד התבסס על האיורים של חבילת Marseille, כשהוא מכניס שינויים קלים שנועדו לתת לאיורים גוון קבלי.

איורי הטארוט ב Cipher Manuscript
קלףהקלף מחבילת Marseilleהאיור מה Cipher Manuscript
המגדל הנופלTower card from Marseille deckTower card from Cipher Manuscript
הכוכבStar card from Marseille deckStar card from Cipher Manuscript
הירחMoon card from Marseille deckMoon card from Cipher Manuscript
השמשSun card from Marseille deckSun card from Cipher Manuscript
יום הדיןJudgement card from Marseille deckJudgement card from Cipher Manuscript

[לא נכלל איור לקלף העולם, אך מהתיאור המילולי מובן כי גם קלף זה התבסס על קלף העולם של חבילת Marseille]

כך ניתן לראות כיצד העיגולים משני צידי המגדל הנופל סודרו כמו הספירות בעץ החיים ועץ הקליפות, הכוכבים הקטנים בקלף הכוכב הפכו לשבעת כוכבי הלכת הקלאסיים והשיחים הפכו לעץ החיים ועץ הדעת, ושלושת הדמויות הקמות לתחייה בקלף יום הדין סודרו כדי להדגיש את צורת האות ש' בקלף.

כתב היד הסודי לא התייחס כלל לקלפי הארקנה הקטנה (לא לקלפי החצר ולא לקלפים הממוספרים מאס עד עשר). במשך ארבע שנותיו הראשונות של המסדר, בהן נערכו טקסי חניכה לארבעת הדרגות הראשונות של המסדר, נראה כי המעט הזה הספיק לחברי המסדר, וכי לא צוירה חבילת טארוט שלימה למסדר. החברים השתמשו בעיקר בחבילות Marseille צרפתיות ובחבילות איטלקיות, לטקסי החניכה ולמטרות אישיות כמו קריאה בקלפים.

בשנת 1892 נוצרה די דרישה לטקסי חניכה לדרגות גבוהות יותר. בשלב זה הוקם המסדר הפנימי, שכלל את שלושת דרגות החניכה האמצעיות של המסדר. Mathers כתב הן את טקסי החניכה, בעיקר על סמך חומרים של מסדר צלב השושנה, והן חלק ניכר מחומרי הלימוד לדרגות הללו.

חבילת הטארוט של המסדר הייתה אחת היצירות של Mathers בשלב זה, עם השפעה ותרומה במידה לא ברורה של Westcott. גם כאן לקח Mathers רעיונות של מיסטיקנים כאליפז לוי ופול קריסטיאן ושילב אותם יחדיו. יצירת החבילה כללה מספר מטלות גדולות:

 1. ציורים לכל 22 קלפי הארקנה הגדולה, המשתלבים בשלושת טקסי החניכה לדרגות האמצעיות של המסדר והמאירים את תפיסת המסדר לגבי שלושת טקסי החניכה העליונים של המסדר להם לא נכתבו (או לפחות לא פורסמו) טקסי חניכה מסודרים. הקלפים עדיין התבססו במידה רבה על חבילת Marseille, אך במספר קלפים נוצר איור חדש לחלוטין -

  קלףהקלף מחבילת Marseilleהקלף מחבילת השחר המוזהבהערות
  השוטהFool card from Marseille deckFool card from Whare Ra deckקלף השוטה אויר בצורה שונה לחלוטין - הנווד הננשך על-ידי כלב או חתול, הוחלף בילד שתמימותו מאזנת את פגיעתה הרעה של חוכמת העולם הזה. הילד הקטן מייצג גם את הכוח הבורא העומד לפעול העוצר את הזאב המייצג את הכוח הטורף והמשמיד ובכך מונע מהבריאה להחרב. האיור נסרק מעותק של חבילת אחוות השחר המוזהב של אחד מראשי המסדר בניו-זילנד.
  האוהביםLovers card from Marseille deckLovers card from Whare Ra deckקלף האוהבים אויר אף הוא בצורה שונה לחלוטין - כאן הסיפור המיתולוגי של פרסאוס המשחרר את אנדרומידה בא להדגים את משמעות הקלף כתוצאה של השפעת ההשראה על האינטואיציה, קרי הארה ושחרור מהרגלים וחומריות. האיור נסרק מעותק של חבילת השחר המוזהב של אחד מראשי המסדר בניו-זילנד.
  מתינות, מיזוגTemperance card from Marseille deckLovers card from Ciceros' deckקלף המיזוג אויר בשתי דרכים שונות - אחת מסורתית, והשנייה כמודגם בקלף המובא מחבילת השחר המוזהב של Cicero & Cicero, המתבסס על איור מספר של Eliphas Levi. האיור נלקח כדי להדגים את האספקטים הקבליים והאלכימיים של הקלף בצורה טובה יותר. הקלף לקוח מהחבילה של Cicero & Cicero.
 2. כתיבת Book T המתאר באופן ממצה את קלפי הארקנה הקטנה. טקסט קצר זה (כארבעים עמודי A4, המכסים את התיאורים והמשמעויות של קלפי הארקנה הקטנה, ההתאמות של המסדר לכל החבילה, ואת הפריסה הרשמית של השחר המוזהב. לארקנה הגדולה מובאות רק ההתאמות מכתב היד הסודי, ללא שום הרחבה או הסברים).

  ההתאמות הללו כללו את ההתאמות הפופולריות כיום לקלפים, לדוגמא בין הקלפים הממוספרים לספירות (מאס לכתר עד עשר למלכות, וארבעת הסדרות לארבעת העולמות הקבליים), לאסטרולוגיה (שני מטות למאדים בטלה, שלושה מטות לשמש בטלה, ...), ולע"ב שמות.

  האיורים לקלפים הממוספרים התבססו על איורי הארקנה הקטנה של חבילת מרסיי, תוך שינוי והתאמה לתורת המסדר, לדוגמא

  הקלף מחבילת Marseilleהתיאור של Book T
  Marseille Ace of Swords

  A WHITE Radiating Angelic Hand, issuing from clouds, and grasping the hilt of a sword, which supports a White Radiant Celestial Crown; from which depend, on the right, the olive branch of Peace; and on the left, the palm branch of suffering. Six Vaus fall from its point.

  [יד מלאך לבנה זוהרת, יוצאת מתוך עננים, אוחזת בחרב, התומכת בכתר שמימי בצבע לבן זוהר, עליו תלויים מימין ענף זית של שלום ומשמאל כף תמר של סבל. שש אותיות ו' נופלות מחודה של החרב.]

  אפשר לראות איך Mathers השאיל רבות מהקלף בחבילת Marseille, כשהוא מחליף את הענפים בענפי זית ותמר כדי לייצג את הניגוד בין הצד החיובי ובין הצד השלילי של החרב, ולכן של קלף אס החרבות עצמו.

  Marseille Two of Coins

  TWO wheels, disks or pentacles, similar to that of the Ace. They are united by a green-and-gold serpent, bound about them like a figure of 8. It holds its tail in its mouth. A White Radiant Angelic Hand holds the centre of the whole. No roses enter into this card.

  [שני גלגלים, דיסקות, או מטבעות, דומים לאילו שבקלף אס המטבעות. הם מאוחדים על-ידי נחש ירוק-מוזהב, הקשור סביבם בצורת הסיפרה 8. הוא מחזיק את זנבו בפיו. יד מלאך לבנה וזוהרת מחזיקה את המבנה באמצעו. אין ורדים בקלף זה.]

  ניתן לראות כיצד Mathers הפך את הסרט המופיע בחבילות מרסיי על קלף 2 המטבעות, מקום בו המדפיס הכניס את שמו, והפך אותו לאורובורוס.

  Marseille Eight of Cups

  A WHITE Radiating Angelic Hand, holding a group of stems of lotuses or water-lilies. There are only two flowers shown, which bend over the two central cups, pouring into them a white water which fills them and runs over into the three lowest, which later are not yet filled. The three uppermost are quite empty.

  U U U
   U U 
  U U U

  [יד מלאך לבנה זוהרת, מחזיקה בקבוצת גבעולים של לוטוסים או נימפיאות. יש רק שני פרחים, המתכופפים אל שני הגביעים המרכזיים, המזרימים מים מים לבנים הממלאים אותם ונשפכים לתוך שלושת הגביעים התחתונים, שטרם התמלאו. שלושת הגביעים העליונים ריקים לחלוטין.]

  ניתן לראות כי Mathers העתיק את מיקומם של הגביעים מחבילת מרסיי, וסידר מחדש את הפרחים כדי להעביר מסר של הצלחה זמנית ללא המשכיות, הישגים שננטשים לאחר זמן קצר, וחרטות ואומללות ללא סיבה - תחושת ההחמצה מודגמת בכך שהגביעים מלאים באופן חלקי בלבד.

  קלפי החצר שונו באופן נרחב משמעותית מהקלפים הממוספרים. את הסדר ההירארכי המקובל של מלך, מלכה, אביר, ומשרת, החליפה משפחה של אביר אב, מלכה אם, נסיך בן, ונסיכה בת. המלכות נשארו ישובות בכסאות מלכות והאבירים נשארו רכובים על סוסים, אך הנסיכים והנסיכות צוירו בצורה שונה לחלוטין - הנסיכות אוירו כלוחמות, והנסיכים אוירו כרכובים במרכבות הרתומות לדמויות המייצגות את ארבעת המזלות הקבועים.

  קלפי חצר מחבילת השחר המוזהב - נסרקו מאיורים שנמצאו בעזבון של Westcott, ממקימי המסדר.
  נסיך המטבעות
  במרכבה רתומה לשור המייצג את מזל שור
  נסיכת המטות
  כלוחמת זקופה
  Golden Dawn Prince of PentaclesGolden Dawn Princess of Wands

 3. סכימת צבעים לחבילת הקלפים. סכימה זאת התבססה על עץ החיים, ושונה מאוד מזאת של חבילות מסורתיות. בעוד בחבילות הפופולריות באותה תקופה היה נהוג להשתמש במספר צבעים קטן (בחבילות מודפסות בפחות מעשרה צבעים בשל מגבלות הדפוס של אותה תקופה ובחבילות שנצבעו ביד השתמשו במספר מוגבל גם כן כדי לחסוך בעבודה), בחבילת המסדר השתמשו בלמעלה ממאתיים צבעים שונים.

  אחת התוצאות של סכימת הצביעה הזאת היא שאין צבעים משותפים בין שני קלפים בארקנה הגדולה, ולכן הסצינות בקלפים לא מתחברות אחת לשנייה כשהם יוצאים זה לצד זה בפריסה, בניגוד למה שקורה בחבילות מסורתיות כמו ה Marseille. יתרונות הצביעה הם בקריאה, כי הגוונים מחברים את הקורא להתאמות הקבליות של הקלף (נתיב, יסוד, אסטרולוגיה) ומאפשרים שימוש בטכניקות מאגיות כמו pathworking.

עם החניכה לדרגה החמישית במסדר, קיבל החניך עותק של החבילה - שככל הנראה צוירה על ידי אישתו של Mathers, שהייתה חברה בכירה במסדר - אותה היה עליו להעתיק ולצבוע בעצמו, הן כדי ליצור היכרות אישית בין החניך ובין החבילה שלו, והן מכיוון שעלות השכפול באותה תקופה (בעיקר דפוס - מכונת הצילום טרם הומצאה, והחניך העתיק גם את רוב חומרי הלימוד בכתב יד) היו גבוהות. כדי להקל על החניכים להעתיק את הקלפים, ומתוך הכרה בכך שלא כל החניכים היו בעלי כשרון אומנותי בולט, האיורים היו פשוטים - מה שהקל הן על ההעתקה והן על הצביעה.

[חברי המסדר למדו, ככל הנראה, לקרוא בקלפים כבר במהלך החניכה במסדר החיצוני, אך עד החניכה למסדר הפנימי הם לא נחשפו לחבילת המסדר. גם לאחר הכנת חבילת המסדר הפנימי השתמשו בחבילות Marseille או ריידר לטקסי החניכה למסדר החיצוני, ובחבילת המסדר הפנימי השתמשו רק לטקסי החניכה למסדר הפנימי. נראה כי גם חברי המסדר הפנימי קראו לעצמם בחבילות מסחריות, שכן החבילה לא הודפסה על נייר מתאים לערבוב ופריסה וההעתקה נעשתה על נייר פשוט. בעזבון של קראולי נמצאה חבילת Oswald Wirth עם תיקונים ידניים, וככל הנראה קראולי נהג לקרוא בחבילה זאת. חבילת ה Thoth שיצר בערוב ימיו עם Lady Frieda Harris לא הודפסה כחבילת קלפים אלא לאחר מותו.]

הכתבים השונים של המסדר פורסמו לציבור במהלך השנים, אך למרות העניין הרב בחבילת הטארוט האיורים לא פורסמו במשך תקופה ארוכה. לכן המתעניינים בחבילה נאלצו להסתפק בתיאורים המילוליים מתוך Book T, שכאמור תיאר רק את הארקנה הקטנה, וטקסי החניכה, שכאמור כיסו את הקלפים המתאימים לנתיבים המובילים עד ספירת חסד כולל, קרי מהעולם עד הכוח.

חבילות הטארוט של Waite (הידועה כחבילת הריידר) ושל Paul Foster Case נתנו רמזים לגבי חבילת המסדר, לדוגמא הקיסר של Waite דומה לקיסר של חבילת המסדר, ו Case הדגיש את הקשר שיצרו במסדר בין קלפי הארקנה הקטנה לעץ החיים. Crowley, בחבילת ה Thoth שלו, שחרר עוד מידע לציבור - חבילתו היא הראשונה שהייתה זמינה לציבור בה הקלפים נצבעו בשיטה דומה מאוד לזאת של השחר המוזהב, וקלפי החצר נעשו בשיטת השחר המוזהב של אביר, מלכה, נסיך, נסיכה במקום השיטה המסורתית של מלך, מלכה, אביר, ומשרת.

עם גל ההתעניינות במיסטיקה וטארוט בכלל, ובמאגיה והטארוט של השחר המוזהב בפרט, שהחל בשנות השבעים, יצאו לאור חבילות שהתבססו על או אף ניסו להעתיק את חבילת המסדר. בין חבילות אילו אפשר לספור את החבילות הבאות -

 1. חבילת ה Golden Dawn Tarot של Robert Wang, שיצאה לאור בשנת 1978. החבילה הראשונה שהציגה לציבור את הטארוט של השחר המוזהב, ויצאה יחד עם ספר שהביא חלק ניכר הכתבים של השחר המוזהב על החבילה שלהם. היוצר ניסה לשחזר את חבילת המסדר המקורית, אך בפועל החבילה שונה בפרטים רבים מהחבילה המקורית, לדוגמא הסימנים האסטרולוגיים הוסרו מהקלפים הממוספרים של הארקנה המשנית, פרטים הושמטו מקלפי החצר, והקלפים לא נצבעו נכון.

 2. חבילת ה Golden Dawn Magical Tarot מאת Chic & Sandara Tabatha Cicero, ויצאה לאור בשנת 2000. יוצרי החבילה ניסו לשחזר את חבילת המסדר המקורית באופן מדוייק, כך שניתן יהיה להשתמש בה לכל המטרות להן שימשה החבילה במסדר. כך החבילה כוללת שתי גרסאות של קלף המיזוג, כדרוש לטקס החניכה למסדר הפנימי, והקלפים צבועים כראוי לשם pathworking. נראה כי היוצרים לקחו מעט חופש אומנותי עם כמה מהקלפים, לדוגמא הוסיפו את האל אנוביס לקלף הירח ואריה שני לקלף הכוח, ואת התלוי ציירו כאודין מהמיתולוגיה הנורדית.

  המחברים הוציאו לאור גרסה של חבילה זאת עוד בראשית שנות התשעים תחת השם New Golden Dawn Ritual Tarot, שלמרות היותה 'חדשה' יצאה כעשור לפני הגירסה אליה אני מתייחס בפיסקה לעיל.

 3. ה Golden Dawn Temple Tarot מאת Nick Farrel, Harry Wendrich, ו Nicola Wendrich, ויצאה לאור ב 2013. חבילה המכילה את הארקנה הגדולה בלבד יצאה קודם לכן כ Golden Dawn Temple Tarot Meditation Set. החבילה נאמנה לחבילת המסדר המקורית מעט פחות מהחבילה של בני הזוג Cicero, אך האמנות שלה, לענ"ד, יפה יותר.

 4. ה Classic Golden Dawn Tarot מאת Pat Zalewski ו Richard Dudschus ויצאה לאור ב 2004. גם יוצרי החבילה ניסו לשחזר את חבילת המסדר המקורית, רק במטרה לשמש את החניך במסגרת החניכה. לכן החבילה הודפסה בקו שחור בלבד במטרה שיצבעו אותה, ובהתאם הנייר עבה יותר, והקלפים גדולים יותר. יש רק קלף מיזוג אחד, מה שמספק לקריאה, אך לא לחניכה. האיורים אומנותיים יותר מהחבילה של Wang.

 5. ה Hermetic Tarot שצויירה בידי Godfrey Dawson ויצאה לאור ב 1980. בניגוד לנכתב במקומות שונים, החבילה איננה החבילה של השחר המוזהב, אלא חבילה שצויירה על בסיס כתבי המסדר. ההבדלים בין החבילות בולטים לעין, לדוגמא בעומס הפרטים, ובהדפסתה בשחור לבן על נייר שאינו מתאים לצביעה.

 6. חבילת ה Tarot of Ceremonial Magic מאת Lon & Constance DuQuette, ויצאה לאור בשנת 1994. חבילה זאת משלבת אף היא בין חבילת השחר המוזהב לחבילה של קראולי (עם מידה של חופש אומנותי), אך באופן שונה - האומנות פשוטה, אך הארקנה הגדולה נערכה בסדר של קראולי. האמן הוסיף לקלפים סמלים מאגיים שונים, כמו Elemental Tablets, Tattwas, ואי-צ'ינג, ורשם על כל קלף את שמו מ Book T ואת ההתאמות האסטרולוגיות.

 7. חבילת ה Tarot of the Sephiroth מאת Josephine Moi ו Jill Stockwell, צוירה על-ידי Dan Staroff, יצאה לאור ב 1999. חבילה המצויירת על בסיס שיטת השחר המוזהב בסגנון מודרני המזכיר את הסגנון של חבילת ה Thoth של קראולי. היוצרים לא ניסו לצייר חבילת שחר זהב מדוייקת, אלא יצרו מעין מיזוג מודרני ומעניין חבילת השחר המוזהב ובין החבילה של קראולי. כך יש סצינות מינימליסטיות בקלפים הממוספרים, וקלפי הארקנה הגדולה הן גם פיסות פאזל שמתחברות לידי איור של עץ החיים.

 8. חבילת ה Initiatory Tarot of the Golden Dawn מאת Giordano Berti ו Patrizio Evangelisti, יצאה לאור ב 2008. לטענת היוצרים, האמן צייר את הקלפים על סמך התיאורים שלהם בלבד, מבלי לראות את החבילות הקודמות. האמנות המרשימה של החבילה מפצה על מה שחסר בנאמנות למקור.רשימת מקורות
 1. הספרונים הלבנים המלווים את החבילות המוזכרות במאמר.
 2. Secrets of the Golden Dawn Cypher Manuscript, by Carrol "Poke" Runyon.
 3. An Introduction to the Golden Dawn Tarot, by Robert Wang.
 4. The Golden Dawn Court Cards, as Drawn by W. W. Westcott, by Darcy Kuntz.
 5. Secret Inner Order Rituals of the Golden Dawn, by Patrick Zalewski.
 6. Revelations of the Golden Dawn, by R. A. Gilbert.


חזרה לדף ה טארוט שלי.