שיטת צביעת קלפי הטארוט לפי אחוות השחר המוזהב

באחוות השחר המוזהב הותאמו צבעים לעשר הספירות ולעשרים ושניים הנתיבים המחברים אותם. צבעים אילו שימשו למטרות שונות, כגון מדיטציה, ולצביעת קלפי הטארוט. התאמות בין צבעים לעץ החיים נוצרו הרבה לפני הקמת המסדר ב 1888, לדוגמא בספרות הקבלית היהודית גם בה השתמשו בצבעים לשם מדיטציה. הטבלה הבאה מביאה את ההתאמה בין הספירות והנתיבים בארבעת העולמות ובין הצבעים. השיטה של השחר המוזהב לא עקבה בדביקות בעקבות המסורת הקבלית היהודית, ואף בתוך המסדר היו גרסאות שונות של הטבלה, כך שאין סיבה להתייחס לטבלה זאת או אחרת כאל חקוקה בסלע.

יש שלוש שורות שראויות לאזכור מיוחד בטבלה. דעת איננה נתפסת לרוב כספירה בפני עצמה, ובאחוות השחר המוזהב היה כלפיה יחס אמביוולנטי. לאילו שבכל זאת מעוניינים להתייחס אליה, הבאתי את השורה עם הצבעים המיוחסים לה. אילו שאינם מתיחחסים אליה, יכולים להתעלם מן השורה הזאת. לנתיבים 31 ו-32 יש שתי שורות, שכן לשני הנתיבים יש שני קישורים אסטרולוגיים שונים. השימוש המקובל הוא של נתיב 31 כיסוד האש ונתיב 32 כסאטורן, שהם הקישורים הרלוונטיים לצביעת הקלפים. לאילו שעוסקים ב Pathworking או מעוניינים לעשות מדיטציה על הנתיבים כמייצגי יסודות האדמה והרוח, הבאתי את השורות הכפולות.

ארבעת סולמות הצבעים של השחר המוזהב
סולם המלךסולם המלכהסולם הנסיךסולם הנסיכה
עולם אצילותעולם בריאהעולם יצירהעולם עשייה
סדרת המטותסדרת הגביעיםסדרת החרבותסדרת המטבעות
1ראשית הגלגליםקלפי האסיםזוהרזוהרזוהרזהב זרוע לבן
2המזלותקלפי שתייםכחול רךאפור בהיראפור-פנינה כחלחללבן זרוע בכחול, צהוב, ואדום
3שבתאיקלפי שלושארגמןאדום מושחרחום כההאפור זרוע ורוד
-ספירת דעתארגמן בהיראפור לבןסגול טהוראפור זרוע זהב
4צדקקלפי ארבעסגול עמוקכחול כההארגמן עמוקכחול זרוע צהוב
5מאדיםקלפי חמשכתום זוהראדוםאדום זוהראדום מושחר זרוע אדום
6שמשקלפי ששורוד ורדזהב צהובסלמון עשירזהב ענבר
7נוגהקלפי שבעענבר צהבהבירוק איזמרגדירוק צהבהב בהירירוק זית זרוע זהב
8מרקוריקלפי שמונהסגולכתום שחוםזהב חום צהבהבחום צהבהב זרוע לבן
9ירחקלפי תשעאינדיגוסגולסגול כהה מאודצהוב בהיר זרוע כחול
10ארבעת היסודותקלפי עשרצהוב בהירצהוב, ירוק-זית, שחור, חוםצהוב, ירוק-זית, שחור, חום זרועים זהבשחור מפוספס בצהוב

11יסוד האוירהשוטהצהוב בהירכחול שמייםירוק תכלכלירוק איזמרד זרוע זהב
12מרקוריהקוסםצהובסגולאפוראינדיגו עם פסי סגול
13הירחהכוהנת הגדולהכחולכסףכחול בהיר קרכסף עם פסי כחול-שמיים
14ונוסהקיסריתירוק איזמרגדכחול שמייםירוק של תחילת אביבאדום ורוד בהיר עם פסי ירוק
15מזל טלההקיסרשניאדוםלהבה בהירהאדום זוהר
16מזל שורהכוהן הגדולאדום כתוםאינדיגו אדוםירוק זית עמוקחום עשיר
17מזל תאומיםהאוהביםכתוםארגמןצהובאדום אפרפר נוטה לארגמן
18מזל סרטןהמרכבהענברחוםחום מוזהב עשיר בהירחום ירוק כהה
19מזל אריההכוחצהוב ירקרקסגול עמוקאפורענבר אדמדם
20מזל בתולההנזירירוק צהבהבאפוראפור ירקרקשזיף
21יופיטרגלגל המזלסגולכחולסגול עשירכחול בהיר עם פסי צהוב
22מזל מאזנייםצדקירוק איזמרגדכחולכחול-ירוק עמוקכחול בהיר
23יסוד המיםהאיש התלויסגול עמוקירוק יםכחול ירוק-זית עמוקלבן זרוע סגול
24מזל עקרבהמוותירוק כחולחוםחום כהה מאודכחול-אפור אינדיגו שחור
25מזל קשתמיזוגכחולצהובירוקכחול חי כהה
26מזל גדיהשטןאינדיגושחורכחול שחוראפור כהה קר כמעט שחור
27מאדיםהמגדל הנופלשניאדוםאדום ונציהאדום עם פסי תכלת או ירוק
28מזל דליהכוכבסגולכחול שמייםארגמן כחלחללבן עם טיפת סגול
29מזל דגיםהירחארגמן (אולטרה סגול)צהוב בהיר זרוע כסף-לבןחום-ורדרד שקוףצבע אבן
30שמשהשמשכתוםזהב צהובענבר עשירענבר עם פסים אדומים
31יסוד האשיום הדיןארגמן-כתום זוהרשנישני זרוע זהבשני זרוע ירוק איזמרגד
32סאטורןהעולםאינדיגושחורכחול שחורשחור עם פסים כחולים

31יסוד הרוחלבן מתמזג באפורסגול כהה, כמעט שחורשבעת צבעי הקשת, סגול בצד החיצונילבן, צהוב, אדום, כחול, שחור (בחוץ)
32יסוד האדמהצהוב, חום, ירוק זית, שחורענברחום כההשחור זרוע צהוב

עץ החיים צבוע בסולם המלך
עץ החיים צבוע בסולם המלך
עץ החיים צבוע בסולם המלכה
עץ החיים צבוע בסולם המלך
עץ החיים צבוע בסולם הנסיך
עץ החיים צבוע בסולם המלך
עץ החיים צבוע בסולם הנסיכה
עץ החיים צבוע בסולם המלך

בשחר המוזהב הקלפים נצבעו כדלהלן:

משמעויות הצבעים

מתוך מבחן הצבעים מאת פרופסור מקס לישר. המשמעויות המובאות לעיל הן של של כל צבע בפני עצמו, קרי ללא הקשר של תרבות או קונטקסט כלשהם. שילובי צבעים עשויים להדגיש משמעויות משותפות ולדחוק משמעויות זרות, ומשמעויות של צבע בתוך תמונה עשויות להיות זניחות, לדוגמא מכיוון שהוא נבחר לצבוע פריט מסויים מתוך מוסכמות חברתיות ולא מכיוון שמשמעויותיו רלוונטיות לתמונה.

כך צבעי האדום והצהוב של הקיסר מראים את משמעות הקלף כמזל טלה של יסוד האש היוזם - קלף של פעילות, מוחצנות, תחרותיות, ומיניות, בעוד צבעי הכחול והירוק של הקיסרית מראים את משמעות הקלף כאישה האם - רגשות (אהבה, חום, רוך), משפחה (קשרים, הגנה, האחדה, נאמנות), והתמדה (יציבות, עקשנות) המשלימים את התכונות של גווני האדום והצהוב של הקיסר.


לקריאה נוספת:


חזרה לדף הטארוטשלי.