פריסת 15 קלפים של השחר המוזהב

הפריסה נועדה לעזור לשואל לבחור בין שתי אופציות, או לבחור אם לעשות פעולה כלשהי ובין אי-עשייתה, קרי להמשיך עם המצב הקיים.

Cards arrangement

קלף 1 : מייצג את השואל, טבע הבעיה, וההשפעות העיקריות. קלף חצר במיקום זה מתייחס, לעיתים, לאדם או השפעה דומיננטיים במצבו של השואל.

קלפים 2 ו 3 : יחד עם קלף 1, מהווים קלפים אילו את המפתח לתיאור טבעו של המצבואישיותו של השואל.

קלפים 5, 9, ו 13 וקלפים 4, 8, ו 12 : מתארים שני תסריטים אפשריים לעתיד. אם הקלפים משלימים אילו את אילו, הקלפים משמאל מראים מה יתפתח מהקלפים שמימין. אם הקלפים נוגדים אילו את אילו, הקלפים מימין מתארים את התפתחות האירועים הטבעית [= מה יקרה אלא אם השואל ינקוט בפעולה משמעותית כדי לשנות את מהמלך האירועים], והקלפים משמאל מתארים התפתחות אירועים אפשרית אם השואל ינקוט בפעולות המתאימות.

קלפים 6, 10, ו 14 : עוזרים לשואל להגיע להחלטה הנחוצה, ומצביעים על הבסיס הפסיכולוגי והמשמעויות של הנושא לו נוגעת השאלה.

קלפים 7, 11, ו 15 : מראים כוחות הפועלים מעבר לשליטתו של השואל [= גורל או קארמה] אליהם חייב השואל להתאים את עצמו. במובן זה, קלפים אילו משמשים גם כעיצות.

בתוך כל שלישיית קלפים, הקלף המרכזי נותן את המשמעות לעמדה של שלושת הקלפים, והשניים שמצידו מרחיבים ומוסיפים פרטים. לדוגמא שלושת הקלפים הללו כמתארים את מצבו של השואל -

קלף שמונה מטבעותקלף שני מטבעותקלף עשרה גביעים

הקלף המרכזי הוא שני מטבעות, שמשמעותו הצורך לשמור באופן פעיל על איזון בין שני דברים. שני הקלפים המרחיבים אותו מרחיבים את הקלף ומבהירים אותו - חיי משפחה מאושרים מצד אחד, וקשיי עבודה ופרנסה מצד שני. כל אחת מחמשת השלישיות מפורשת בדרך זאת.

פריסה זאת מסתמכת על שימוש ב-Elemental Dignities, או שילוב משמעויות ארבעת היסודות בפירוש הפריסה, לפי שיטת השחר המוזהב, שם פרשנות הקלפים נסמכת על יחסי היסודות בתוך כל שלישיית קלפים.


חזרהלדף הפריסות