פריסת מערכת יחסים של יואב בן דב

פריסה זו (לחץ כאן לפתיחת טארוט ממוחשבת) טובה לבירור מערכות יחסים כלשהן, לדוגמא בין שותפים עסקיים או הורה וילדו, ולא רק לזוגיות של בעל ואישה או חבר וחברה. הפריסה חייבת להעשות עבור שני בני זוג קונקרטיים שיש ביניהם סוג כלשהוא של קשר, ואינה מתאימה עבור אדם בודד שמחפש בן-זוג.

הפרישה מורכבת משלושה חלקים – המחומש השמאלי משמש מעין פרישת הכרות לצד אחד, המחומש הימני משמש מעין פרישת הכרות לצד השני, והעמוד באמצע פורש את השתלשלות מערכת היחסים עם הזמן. כאשר פורשים לזוגיות, המחומש הימני מייצג את הגבר ומהמחומש השמאלי מייצג את האישה.

Cards arrangement

משמעות המיקומים:
 1. המחשבות שלו עליה
 2. המחשבות שלה עליו
 3. גורמים השפעות חיצוניים עליו
 4. מה היא קולטת ממנו
 5. תגובה לקלף מספר 9
 6. תגובה לקלף מספר 10
 7. תגובה לקלף מספר 3
 8. תגובה לקלף מספר 4
 9. מה הוא קולט ממנה
 10. גורמים והשפעות חיצוניות עליה
 11. רגשותיו כלפיה
 12. רגשותיה כלפיו
 13. עבר
 14. הווה
 15. מה עוזר למערכת היחסים
 16. מה חוסם את מערכת היחסים
 17. עתיד
 18. סיכום או פוטנציאל
יש לשים לב לפרטים הבאים :ישנן שתי וואריאציות על הפריסה. האחת מפשטת את הפריסה על ידי ויתור על קלפים 3 עד 10, והשנייה משנה את משמעותם של ארבע מיקומים באופן הבא :

חזרהלדף הפריסות