פריסת טארוט אלטרנטיבית מהספר של חבילת ווייט-סמית'

בספרו על החבילה, The Pictorial Key to the Tarot, המחבר ארתור אדוורד ווייט מביא שתי פריסות. הראשונה היא פריסת הצלב הקלטי המוכרת. להלן תרגום של השנייה

דרך אלטרנטיבית לקרוא בקלפי טארוט

תערבב את החבילה כולה, ותהפוך חלק מהקלפים כך שצידם העליון יפנה כלפי מטה. [כדי להבטיח שיהיו קלפים הפוכים, א.ר.]

תן לשואל לחתוך את החבילה בידו השמאלית.

תחלק את ארבעים ושניים הקלפים לשש ערימות של שבעה קלפים כל אחת, עם הקלפים גלויים, כך ששבעת הקלפים הראשונים מהערימה הראשונה, השבעה הבאים מהערימה השנייה, וכך הלאה כבאיור הבא:--

imeter

קח את הערימה הראשונה, פרוס את הקלפים בשורה מימין לשמאל, הנח את הקלפים מהערימה השנייה עליהם, וחוזר חלילה עם שאר הערימות. בסוף יהיו לך שבע ערימות של שישה קלפים, מסודרות כבאיור הבא:--

imeter

קח את הקלף העליון מכל ערימה, ערבב אותם, ותפרוש אותם מימין לשמאל בשורה של שבעה קלפים.

אחר כך תיקח את שני הקלפים הבאים מכל ערימה, ערבב אותם, ותפרוש בשתי שורות מתחת לשורה הראשונה.

תיקח את עשרים ואחד הקלפים הנותרים, תערבב אותם, ותפרוס בשלוש שורות מתחת לקלפים הקודמים.

תקבל שש שורות אופקיות של שבעה קלפים כל אחת, מסודרים כדלהלן:

שורה ראשונה
imeter
שורה שנייה
imeter
שורה שלישית
imeter
שורה רביעית
imeter
שורה חמישית
imeter
שורה שישית
imeter

בשיטה זאת, שואל מיוצג ע"י הקוסם, ושואלת ע"י הכהנת הגדולה. בכל מקרה, לא מוציאים את הקלף המייצג מהערימה עד שארבעים ושניים הקלפים נפרשו. אם הוא לא נמצא בין הקלפים שנפרשו על השולחן, יש לחפש אותו בין שלושים ושישה הקלפים שלא נפרשו, ולהניח אותו מעט לימינה של שורת הקלפים הראשונה. אם הוא נמצא בין הקלפים שנפרשו, יש להוציא אותו ולהניח באותו מיקום, ולשלוף בזריזות קלף משלושים ושישה הקלפים שלא נפרשו כדי למלא את המקום שהתפנה, כך שיהיו ארבעים ושניים קלפים פרוסים על השולחן.

קוראים את הקלפים ברצף, מימין לשמאל, החל בקלף מס' 1 בשורה העליונה וכלה בקלף מס' 7 בשורה האחרונה. השיטה הזאת מומלצת כאשר אין שאלה מוגדרת, כאשר השואל רוצה לדעת באופן כללי מה יקרה בחייו ומה גורלו. אם הוא רוצה לדעת מה יקרה בזמן מסויים, יש להגדיר אותו היטב לפני שמערבבים את הקלפים.

יש יפרש את הקלפים ביחס לנושא, ויש להתאים את המשמעויות הרשמיות והמקובלות של הקלפים כך שיתאימו למעמדו של השואל, גילו, ומינו. כך, השוטה עשוי להתפרש על קשת המצבים הנפשיים בין התרגשות לטירוף, בהתאם להקשר בקריאה. האינטואיציה של הקורא מקבלת, מדרך הטבע, תפקיד מרכזי. מומלץ לעבור בזריזות על הקלפים בפרישה כדי לקבל רושם כללי של הנושא וכיוון הרוח, ואז להתחיל מחדש ולפרש את הקלפים אחד אחד בפרוטרוט. יש לזכור שקלפי הארקנה הגדולה מייצגים כוחות חזקים ומשפיעים יותר, לגישת הטארוט, מקלפי הארקנה הקטנה.

ערכן של אינטואיציה וראיית הנולד נלקח כמובן מאליו בקריאת הקלפים. אם הקורא פיתח את היכולות הללו, או חונן בהן באופן טבעי, סידור הקלפים המקרי ייצור קשר בין הקורא ואווירת נושא השאלה, והשאר יבוא בקלות. בהעדר אינטואיציה, או בכשלונה, יש להשתמש בריכוז, ראייה אינטלקטואלית והיקש במלואם כדי להשיג תוצאות מספקות. עם זאת, ניתן לפתח את האינטואיציה, גם אם היא נראית רדומה, על ידי תרגול של קריאות. במקרה של ספק לגבי משמעותו של קלף בהקשר מסויים, המומחים לנושא ממליצים לקורא להניח את ידו על הקלף, לנסות להמנע ממחשפה על מה משמעותו צריכה להיות, ולשים לב לרשמים שעולים בדעתו. בהתחלה זה יוביל לניחושים שעשויים להתגלות כשגויים, אך לאחר תרגול הוא יוכל להבחין בין ניחוש מודע ורושם שעולה מהתת מודע.

אין זה מענייני להעלות הצעות תיאורטיות או מעשיות בנושא, שאין לי חלק בו, אך ההערות הבאות נתרמו ע"י מי שראוי לדבר על הנושא יותר מכל קוראי הקלפים באירופה, אם הם יכלו לערבב קלפים עם זוג ידיים אחד ולקרוא קלפים עם לשון אחת.

טיפים לקריאה בקלפים

דרך לקריאה בשלושים וחמישה קלפים

בתום הקריאה לעיל, יכול להיות שתשאר נקודה פתוחה או לא ברורה, או שהשואל ירצה לפתח את השאלה. זה נעשה ככה:-- אסוף את 43 הקלפים מהשלב הקודם לערימה כשפניהם למעלה, עם הקלף המייצג את השואל בראשה. קח את 35 הקלפים הנותרים, תערבב אותם, ותחתוך כמו קודם, ותחלק לשש ערמות כך:--

ערימה אחת של שבעת הקלפים הראשונים.

ערימה שנייה של ששת הקלפים הבאים; ערימה שלישית של חמשת הקלפים הבאים; ערימה רביעית של ארבעת הקלפים הבאים; ערימה חמישית של שני קלפים; וערימה שישית של אחד עשר הקלפים הנותרים. יש לסדר את הערימות כך:--

imeter

פרוש את ששת הערימות לשש שורות, שאורכן כמובן לא שווה.

השורה הראשונה מייצגת את הבית, הסביבה, וכיוב'.

השורה השנייה מייצגת את השואל או נושא השאלה.

השורה השלישית מייצגת את המתרחש בחוץ, אירועים, אנשים, וכיוב'.

השורה הרביעית מייצגת את המפתיע, הבלתי צפוי, וכיוב'.

השורה החמישית מייצגת את הנחמה, וממתנת את כל הדברים הלא נעימים מהשורות הקודמות.

השורה השישית מייצגת את מי שיש להתייעץ בו כדי להבהיר את האורקלים האניגמטיים האחרים; פרט להם, אין לה כל חשיבות.

יש לקרוא את הקלפים משמאל לימין, החל בשורה העליונה.

יש לציין לסיכום שבכל מה שנוגע לקריאה בקלפים, שאין שיטה לקריאה בקלפי טארוט שלא עובדת בדיוק באותה צורה עם קלפי משחק, פרט להעדרם של קלפי החצר הנוספים וקלפי הארקנה הגדולה, המגדילים את ערכם של האורקלים.

ולסיום, השארתי נקודה אחרונה לסיום, כעין אפילוג, והיא המובן בו אני רואה את הארקנה הגדולה כמכילה תורה נסתרת. אין בכוונתי לומר שאני מכיר מסדרים ואחוות המחזיקים בתורה כזאת, ואם יש ידע גבוה יותר בטארוט. אין בכוונתי לומר שתורה כלשהיא נשמרה ונמסרה באופן עצמאי בארקנה הגדולה. אין בכוונתי לומר שהיא נפרדת מהטארוט. יש איגודים המחזיקים בידע מיוחד משני הסוגים; חלקו נלמד מחבילת הטארוט וחלקו לא; בכל מקרה, יש להם שורש משותף. יש גם ידע שנשמר בסוד המועבר שלא במסדרים ואגודות. לא קשר עם ירושות מסוג זה, יבחן כל מיסטיקן את קלפי הקוסם, השוטה, הכוהנת הגדולה, הכוהן הגדול, הקיסרית, הקיסר, האיש התלוי, והמגדל ביחד ולחוד. יבחן כל מיסטיקן את קלף יום הדין. הם מכילים את אגדת הנשמה. שאר קלפי הארקנה הגדולה הם פרטים, ואולי אפשר לומר, התאונות. אולי הוא יבין מה הוסתר מאחורי הסמלים על ידי מי שהמציא את הקלפים ושימר אותם. אם כן, הוא יראה מדוע טרחתי את עצמי לנושא, נוכח הסיכון שבכתיבה על קריאה בקלפים.


חזרה לדף הפריסות