פריסת פנטגראם - הסבר מורחב

פריסת הפנטגראם נועדה לתת מבט רחב על חייו של השואל במספר קטן של עמדות, תוך שימוש ביסודות כבסיס לחלוקת חייו של השואל לכמה תחומים רחבים אך בסיסיים -

יש הנותנים לעמדות שמות שונים אך בעלי משמעויות דומות, לדוגמא חשיבה לאויר, יצירתיות לאש, ועשייה לאדמה, אך העקרון זהה, גם אם מבלבל מעט.

פריסה לדוגמא
-1-
רוח
השטן
-3-
מים
-4-
אש
שישה גביעיםשבעה גביעים
-5-
אדמה
-2-
אויר
חמישה מטבעותחמש חרבות


יסוד האדמה בחיי השואל מיוצג על-ידי קלף חמשת המטבעות. הפשט של הקלף - צרות כלכליות, כגון הפסד כספי, פיטורים, ועוני - מתבקש במקרה זה. כמו כן הוא עשוי להראות על חולי, אי-יציבות, ובטלה.

יסוד המים בחיי השואל מיוצג על-ידי קלף ששת הגביעים. הפרשנות היא כי בתחום הרגשי השואל נמצא בעבר - התרפקות על ימים עברו, העלאת זכרונות מימים עברו, פגיעה, עלבון, ומחלוקת ומריבה כתוצאה מיהירות. הקלף אינו מורה על סיפוק רגשי בהווה, ולכן יש לחפש בקלפים האחרים גורמים היכולים לתמוך בשואל ולעודד אותו.

יסוד האש בחיי השואל מיוצג על-ידי קלף שבעת הגביעים, קלף החזיונות והפנטזיות. הפרשנות היא כי השואל משלה את עצמו ומפנטז בכל מה שנוגע ליצירתיות, מקוריות, ויכולתו לבצע יוזמות גרנדיוזיות. השואל עשוי לתאר עד כמה הוא יצירתי, יוזם, ומקורי בחייו, ואף להביא דוגמאות מחייו, אך סביר להניח שמדובר באשליות עצמיות שמידת הקשר בינן לבין המציאות דומה לזה שבגוזמאותיו של הברון מינכהאוזן, ואמיתיות רק בראש השואל כמו דון קיחוט ההוזה כי הוא אביר רב עוז והישגים.

יסוד האויר בחיי השואל מיוצג על-ידי קלף חמשת החרבות. השואל חושב על השפלה, השמצה, חוסר כבוד, והפסד. השילוב של הבעיות החומריות והחוסר הרגשי בהווה שבגללו נסמך השואל על זכרונות העבר עשויים להיות הגורמים לאשליות העצמיות, ואפשר והשואל חושב על עצמו כדמות שבחזית הקלף כנסיון לפצות על תדמיתו העצמית הפגועה.


חזרהלדף הפריסות