פריסת טארוט - פנטגרם

שם: 

שאלה: 

חבילה:   שמוש ב   הפוכים: 

  

 

 -1- 
אש

 -2- 
מים

 -3- 
אוויר

 -4- 
רוח

 -5- 
אדמה

פנטגרם

קלפי הבהרה


חזרה לדף הפריסות