פריסת טארוט - ריבוע קסם

שם: 

שאלה: 

חבילה:   שמוש ב   הפוכים: 

  

 -1-
 מה אומרת הסביבה הקרובה. 


-2-
 מה מתסכל אותו. 


-3-
 כיצד מבטא את עצמו. 


-4-
 קארמה. מה שהביא ופועל על השואל עד כאן. שעורי חיים. המצוי בחייו. 


-5-
 פוטנציאל אישי. כווני התפתחות עתידיים. כישורים, כשרונות, יכולות, שאיפות. 


-6-
 סטטוס, מעמד, קריירה, זוגיות, ושותפויות. יחסי הגומלין שלו עם סביבתו הקרובה. 


-7-
 אישיותו ונטייתו של השואל. היבט חיובי על מצבו הנוכחי. 


-8-
 אישיותו ונטייתו של השואל. היבט שלילי על מצבו הנוכחי. 


-9-
 מה הוא מצפה שיקרה בקרוב. 


קלפי הבהרה


חזרה לדף הפריסות