פריסת בחירה בין שתי אפשרויות של השחר המוזהב

פריסת טארוט זאת עוזרת לבחור בין שתי אפשרויות, תוך הבהרה של השואל, מצבו, השפעות חיצוניות, ויכולתו להגיע לתוצאה הרצויה. הקלפים החשובים הם המרכזי בכל שלישיה, כשהקלפים לצידיהם מרחיבים ומבהירים את התשובה. לחיצה על קלף הטארוט תפתח את דף הפירוש שלו.

שם:

שאלה:

חבילה:   שמוש ב   הפוכים: 

  

 


התפתחות האירועים הטבעית

התפתחות אירועים אפשרית
אם השואל יפעל למימושה.

השואל, טבע הבעיה,
וההשפעות העיקריות.

כוחות הפועלים מעבר לשליטת השואל
אליהם חייב השואל להתאים את עצמו.

הבסיס הפסיכולוגי והמשמעויות
של הנושא לו נוגעת השאלה.

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

-8-

-9-

-10-

-11-

-12-

-13-

-14-

-15-


קלפי הבהרה

חזרה לדף הפריסות