פתיחה בטארוט - פריסת האקס

שם: 

שאלה: 

חבילה:   שמוש ב   הפוכים: 

  

 


-1-

 מערכת היחסים בעבר 

-8-

 מה אתה צריך לדעת בנוגע לאפשרות לחדש את מערכת יחסים. 

-2-

 איפה אתה עכשיו ? 

-3-

 איפה האקס עכשיו ? 

-9-

 האם חידוש מערכת היחסים היא אפשרות ממשית ? 

-4-

 מה רגשותיך האמיתיים כלפי חידוש הקשר ? 

-5-

 מה רגשותיו האמיתיים של האקס כלפי חידוש הקשר ? 

-6-

 מי או מה חוסם את הדרך לחידוש מערכת היחסים ? 

-7-

 מי או מה יכול לעזור לחדש את מערכת היחסים ? 


קלפי הבהרה


חזרה לדף הפריסות