מדוע פריסות ממוחשבות עובדות ?

ישנן שתי גישות בסיסיות לשאלה כיצד פריסת קלפים עובדת.

הראשונה אומרת כי ה"קסם" טמון בתהליך ערבוב הקלפים - כוח עליון, כגון מלאך מגן, תת-המודע, חוקים בלתי ידועים עדיין של מכניקת הקוונטים, או שילוב כלשהוא ביניהם מביא לכך שבסוף תהליך ערבוב הקלפים מסודרים בצורה הנכונה או שהיד השולפת את הקלפים מהמניפה מגיעה אל הקלפים הנכונים. חלק מהמאמינים בגישה זאת אף חושבים שבפרשנות עצמה אין כל קסם, ושניתן לבצע אותה על-ידי ביצוע הוראות פשוטות, כפי שניתן לאפות עוגה לפי מתכון.

הגישה השנייה אומרת כי ה"קסם" טמון בתהליך הפירוש, כפי שבמבחן רורשאך כתמי הדיו עצמם הם אקראיים, כשהתהליך עובד בשל תגובותיו הלא-אקראיות של הנבחן לכתמים ופרשנותו המושכלת של הבוחן. חלק מהמאמינים בגישה זאת אף חושבים שבערבוב עצמו אין כל קסם, ושמדובר בתהליך אקראי לחלוטין.

מובן שבין שתי גישות אילו יש מגוון של עמדות ביניים, לדוגמא שיש מידה של קסם בתהליך הערבוב ומידה של כשרון וקסם בתהליך הפירוש.

אנשים המקבלים את הגישה הראשונה נוטים לדחות את הפריסות הממוחשבות, בטענה כי האנרגיות האישיות אינן עוברות דרך המחשב, או כי המלאך האישי אינו מכוון את בחירת הקלפים של המחשב. אני לא מקבל טענה זאת - אותם כוחות המכוונים את בחירת הקלפים בפריסת קלפים אמיתיים (בין אם מדובר בחוקי פיזיקה ובין אם מדובר בכוח עליון המכוון את הבחירה) יכולים להשפיע על קלפי הקרטון ומעגלי המחשב באותה מידה.

דעתי האישית היא שמרבית ה"קסם" נמצא בתהליך הפירוש - בחירת הקלפים הינה אקראית בבסיסה, כשמהעיקר הוא בתגובותיו של השואל לקלפים, פרשנותו של הקורא להם, ויחסי הגומלין בין הקורא לשואל. לכן הוספתי לאתרי פריסות אוטומטיות, אך ללא פרשנות - לדעתי אין המחשב יכול לפרש את הקלפים כמו אדם שיכול להתרשם מהשואל וליצור איתו אינטראקציה.

עם זאת, אני מעדיף לפרוס לעצמי ולאחרים בקלפי קרטון אמיתיים במידת האפשר, ורואה בפריסה הממוחשבת תחליף ראוי בעת הצורך.


חזרהלדף הפריסות