על שבע המידות הטובות ושבע המידות הרעות בטארוט

בנצרות קיימות שבע מידות טובות - ארבע קרדינליות, שמקורן ברפובליקה של אפלטון, ושלוש תיאולוגיות שמקורן באיגרת הראשונה אל הקורינתיים בברית החדשה. בחבילת הטארוט מופיעות שלוש מהתכונות הטובות הללו - צדק, כוח, ומיזוג. בדף זה ארחיב על המידות הטובות ושבע המידות הרעות שכנגדן, וייצוגן החבילות הטארוט.

שבע המידות הטובות הינן אלגוריות נפוצות בנצרות. הן בדרך-כלל מצויירות כנשים, וכשהן מאויירות עם הילה היא תמיד תהיה משושה.

שבע המידות הטובות הן:

המידות הטובות ומאבקן במידות הרעות הינן נושא פופולרי באומנות הנוצרית, ומופיעות בהקשרים שונים - באיורים של יום הדין, משולבות באלגוריה של הממשל האידיאלי, ועוד ומצאו את דרכן לקלפי הטארוט והמינקיאטי והדפסי והמנטנייה.

בחבילת המינקיאטי, שבה יש 41 קלפי ארקנה גדולה, מופיעות כל שבע המידות הטובות:

שבע המידות הטובות מחבילת המינקיאטי
Charity Faith Fortitude Hope Justice Prudence Temperance
Charity מחבילת מינקיאטי Faith מחבילת מינקיאטי Fortitude מחבילת מינקיאטי Hope מחבילת מינקיאטי Justice מחבילת מינקיאטי Prudence מחבילת מינקיאטי Temperance מחבילת מינקיאטי

בחבילת המנטנייה, חבילה שבה חמש סדרות של עשרה קלפים עם איורים אלגוריים, מופיעות שבע המידות הטובות:

שבע המידות הטובות מהדפסי מנטנייה
Charity Faith Fortitude Hope Justice Prudence Temperance
Charity מהדפסי מנטנייה Faith מהדפסי מנטנייה Fortitude מהדפסי מנטנייה Hope מהדפסי מנטנייה Justice מהדפסי מנטנייה Prudence מהדפסי מנטנייה Temperance מהדפסי מנטנייה

בחבילת Cary Yale, מחבילות הטארוט המוקדמות ששרדו מראשית המאה ה-15, נותרו כיום רק 67 קלפים. נראה כי החבילה כללה 6 קלפי חצר בכל סדרה - מלך, מלכה, אבירה, אבירה, נער, ונערה. לא כל קלפי הארקנה הגדולה שרדו, ובפרט הכהן והכהנת הגדולה - אולי לא צוירו מלכתחילה ואולי לא אבדו. עם זאת שרדו בחבילה ארבעה קלפים המייצגים מידות טובות -

שבע המידות הטובות מהדפסי מנטנייה
Charity Faith Fortitude Hope
Charity מחבילת Cary Yale Faith מחבילת Cary Yale Fortitude מחבילת Cary Yale Hope מחבילת Cary Yale

כנגד כל מידה טובה, עמדה מידה רעה. כך כנגד Faith - אמונה - עמדה המידה הרעה של Idolatry - עבודת האלילים. המידה הרעה של עבודת האלילים יוצגה על-ידי אדם הקשור בצווארו אל פסלון של אליל, כמובא בפרסקו הבא מכנסיית סקרווניי. בשילוב עם התמונה של האלילה לילית, ניתן לראות כיצד קלף השטן בחבילת מרסיי מייצג את המידה הרעה של עבודת האלילים.

פרסקו
פרסקו מכנסיית סקרווניי
תגליף של לילית
תגליף של לילית
השטן, חבילת מרסיי
השטן מחבילת מרסיי של דודאל

כך גם כנגד המידה הטובה Prudence - חוכמה - עמדה המידה הרעה Folly - איוולת. המידה הרעה הזאת צויירה בדרך כלל כאיש עם נבוט בידו ונוצות בשיערו או כליצן עם בובה הנראית כמודל מוקטן של עצמו. הפרסקו הבא מציג את המידה הרעה הזאת, כשהקלפים מחבילת ויסקונטי וחבילת פריז מראות את התכונה הרעה הזאת מופיעה בחבילות הטארוט.

פרסקו
פרסקו של Folly
חבילת ויסקונטי
השוטה מחבילת ויסקונטי
חבילת פריז
השוטה מחבילת פריז

מקורות והפניות לקריאה נוספת:


חזרה לדף ה טארוט שלי.