זכויות יוצרים

זכות יוצרים ביצירה היא הזכות הבלעדית לעשות ביצירה, או בחלק מהותי ממנה, פעולות הכוללות העתקה (כולל אחסון של היצירה באמצעי אלקטרוני או באמצעי טכנולוגי אחר) והעמדת היצירה לרשות הציבור. זכויות יוצרים מורחבות גם לדרך ביטויים של רעיונות, עובדות, ונתונים.

העתקת והעמדת יצירה לרשות הציבור ללא רשות בעל זכויות היוצרים הן הפרת זכויות יוצרים, בין אם בהקשר מסחרי ובין אם לאו, בין אם ניתן קרדיט לבעל זכויות היוצרים ובין אם לאו.

זכות מוסרית עומדת ליוצר של יצירה ספרותית (כולל יצירה המבוטאת בכתב, הרצאה, טבלה, ולקט) שיש בה זכות יוצרים. זכות מוסרית ביחס ליצירה היא זכות היוצר כי שמו ייקרא על יצירתו, בהיקף ובמידה הראויים בנסיבות העניין.

הפיצויים על הפרת זכויות, ללא הוכחת נזק לבעל הזכויות, הם סכום כספי של עד 100,000 ש"ח, כאשר בית-המשפט רשאי להתחשב בגורמים כהיקף ההפרה בחומר ובזמן, חומרת ההפרה, הרווח שצמח למפר, ותום לבו של הנתבע.

חלקים נרחבים מאתר זה מוגנים בזכויות יוצרים מתוקף היותם טקסט מקורי, קוד מחשב מקורי, תרגום משפה אחרת (זכויות היוצרים על התרגום), הצגה מקורית של ידע קיים (כולל ידע קיים מלוקט ומסודר בטבלאות ובתרשימים), וכיוצא בזה.

אמנם חברי כנסת לא מתביישים לטעון להגנתם כי "70% מהאוכלוסיה מגישים עבודות שלא הם כתבו, אך העוסקים במיסטיקה ורוחניות אמורים לתת דוגמא אישית בתחום הכבוד לנכסים רוחניים - אנא כבדו את זכויות היוצרים שיש לי באתר כדי להמנע מאי-נעימויות מיותרות.לקריאה נוספת:

חזרה לדף ה טארוט שלי.