משמעויות הדקאנים לפי הנרי קורנליוס אגריפה, משלושה ספרי פילוסופיה נסתרת.

© 2004 כל הזכויות על התרגום שמורות לאורי רז

דקאןתיאור הדקאן
טלה Iאומץ, כוח, התנשאות, וחוסר בושה.
טלה IIאצילות, רום המלוכה, וגדולת השלטון.
טלה IIIפקחות, ענווה, הנאה, יופי.
שור Iזריעה, חריש, בנייה, אכלוס, וחלוקת הארץ, והכל באופן הנדסי.
שור IIכוח, אצילות, שלטון על אנשים.
שור IIIכורח ורווח, אומללות ועבדות.
תאומים Iחוכמה, וידע במדעים והאומנויות שאין בו רווח.
תאומים IIזריזות מטעה כשל ליצנים ולהטוטנים, עמל, וחיפושים.
תאומים IIIשכחה, זעם, אומץ, התבדחויות, גידופים, ומילים ריקות.
סרטן Iחדות חושים ומחשבה, אהבת גברים.
סרטן IIעושר, חדווה, שמחה, אהבת נשים.
סרטן IIIמחלוקת, ציד, ונטילת בעלות בדרכי כוח ומריבה.
אריה Iאומץ, אלימות, אכזריות, רשעות, תאווה, ועבודות שיש לשאתן.
אריה IIמחלוקות סמויות ונצחונות עלומים בקרבות וריבים עם אנשים שפלים.
אריה IIIאהבה וחברה, איבוד זכויות בגלל המנעות מריבים וסכסוכים
בתולה Iהתעשרות, דיאטה, חריש, זריעה, ואכלוס.
בתולה IIרווח, ריכוז הון, וחמדנות.
בתולה IIIחולשה, אי יציבות, קטיעה, הרס עצים, והשמדת יערות.
מאזניים Iעזרה לאומללים והחלשים מול החזקים והמרושעים.
מאזניים IIזעם והתמרמרות על הרשע, השלווה והבטחון שבחיים מבוססים חומרית.
מאזניים IIIתאוות מרושעות, שירה, ספורט, וזלילה.
עקרב Iחן, יופי, סכסוכים, בגידות, רמאויות, הסחות דעת, והרס.
עקרב IIחוצפה, מרמה, וגרימת נזק לאנשים וסכסוך ביניהם.
עקרב IIIשכרות, נאיפה, זעם, אלימות, ומריבות.
קשת Iאומץ, זדון, וחופש.
קשת IIעצב ופחדו של אדם מפני גופו שלו.
קשת IIIלפעול לפי הרצון העצמי, עקשנות, עשייה לשם רוע, תחרות, ודברים נוראים.
גדי Iלזרום ולהנות, להרוויח ולהפסיד בחולשה ושפלות.
גדי IIדרישת מעשים בלתי אפשריים וחיפוש אחר ידע שאין להשיגו.
גדי IIIשלטון חכם, תאוות בצע,ורדיפתו.
דלי Iחשיבה ועבודה לשם רווח, עוני, ושפלות.
דלי IIהבנה, ענווה, צניעות, חופש, ונימוסים.
דלי IIIהתבטאות בצורה חצופה ועזת מצח.
דגים Iמסעות, שינוי מקום, זהירות בהשגת עושר וביגוד.
דגים IIרצון לעסוק בדברים גדולים ורבי חשיבות.
דגים IIIמנוחה, בטלה, התענגות, נאיפה, וחיבוקי נשים.


חזרה לדף הטארוטשלי.